Hop til indhold
Lyt

Hvad er Ordblindhed?

Ordblindhed er en indlæringsvanskelighed, som medfører, at det er svært at lære at koble bogstav og lyd. Det gør det vanskeligt at lære at læse og stave og at udvikle sikre læse- og skrivekompetencer. Ordblindhed findes i mange grader og opleves forskelligt fra person til person. 

Ordblinde elever kan opleve en række studierelaterede udfordringer, blandt andet:

  • Vanskeligheder med at huske det, de læser
  • Vanskeligheder med at nå alle læse- og skriveopgaver
  • Vanskeligheder med at komme fra tanke til skrift
  • Vanskeligheder med at få struktur på skriftlige opgaver
  • Vanskeligheder med at formulere sig præcist på skrift

Hvilken støtte kan ordblinde elever få?

Nedenfor kan du se en liste over de former for støtte, ordblinde elever typisk kan få bevilget gennem SPS-ordningen. Styrelsen bevilger støtten på baggrund af en konkret vurdering af elevens udfordringer.

Hvert enkelt punkt fører videre til en beskrivelse af støtteformen.

IntoWords

Computer

Instruktionstimer i IntoWords

Videovejledninger i læse-skriveteknologi

Studiematerialer fra Nota

Studiestøttetimer til virksomhedspraktik for elever på egu-sporet

USB-stik med IntoWords

C-pen

Håndscanner

Overflytning af hjælpemidler

Elever, der allerede har hjælpemidler i udlån gennem SPS-ordningen, kan få overflyttet disse til den nye uddannelse.

Læs vejledningen til, hvordan du flytter et udlån i SPSA (spsu.dk)

Ansøgning om SPS

Når du ansøger om SPS til en ordblind elev, skal du beskrive de konkrete udfordringer, eleven har i relation til uddannelsen. Du kan tage udgangspunkt i de udfordringer, der knytter sig til forskellige studiemæssige situationer, for eksempel undervisning, gruppearbejde, læsning af faglige tekster, opgaveskrivning, forberedelse, praktikforløb mm. Søger du om studiestøttetimer til virksomhedspraktik til elever på egu-sporet, skal du skrive, hvad timerne skal anvendes til. Vær opmærksom på, om det behov, studiestøttetimerne skal dække, ligger inden for rammerne af SPS.

Hvis du ikke selv kan beskrive elevens udfordringer, skal du sikre dig, at beskrivelsen er en del af den dokumentation, du vedhæfter.

Ansøgning om IntoWords

Vi bevilger som udgangspunkt IntoWords til elevens egen computer. Du kan søge om IntoWords med automatisk tildeling til elever, som har scoret svarende til rød kategori (ordblind) med en ordforrådsscore på 11 eller derover i Ordblindetesten. Hvis eleven tidligere har fået bevilget et andet program, kan du søge om IntoWords.

Læs om automatisk tildeling af IntoWords (spsu.dk)

Ansøgning om computer

Hvis eleven ikke har adgang til en computer, kan du søge om en bærbar computer. Hvis du søger om en computer, skal eleven (eller elevens forældre, hvis eleven er under 18 år) godkende en it-blanket, hvor det fremgår, at eleven ikke har adgang til en computer. It-blanketten sendes fra SPSA til eleven (eller forældrene) med Digital Post.  

Ansøgning om Office-pakke

Vi bevilger kun Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint og OneNote), hvis eleven ikke har adgang til Office-pakken via uddannelsesstedet. Hvis eleven ikke har adgang til Office-pakken, kan du ansøge om en computer med Office-pakke.

Dokumentation

Når du ansøger om støtte til en ordblind elev i SPSA, skal du vedhæfte dokumentation for elevens funktionsnedsættelse. Dokumentationen kan enten være Ordblindetesten fra Børne- og Undervisningsministeriet eller andet testmateriale, der kan identificere ordblindhed.

Hvis skolen har en uddannet læsevejleder eller en lærer med tilsvarende kompetencer, kan skolen selv teste eleven med Ordblindetesten. Hvis eleven er testet med Ordlindetesten, skal du ikke vedhæfte testrapporten. Den kommer automatisk med i ansøgningen, når du søger støtte på baggrund af læse- og skrivevanskeligheder.

Hvis eleven allerede har gennemført Ordblindetesten, for eksempel på en tidligere skole, er det vigtigt, at I ikke tester eleven igen. Du kan få adgang til Ordblindetestrapporten gennem ordblindetest.dk, når eleven er registreret på skolen med Uni-Login og hvis du har testvejlederrettigheder. Læs mere herom i vejledningen til Ordblindetesten.

Læs om Ordblindetesten og find vejledninger (uvm.dk)

Lav ordforrådsscore

Hvis eleven har scoret 10 eller derunder på deltest 3 (ordforrådsdelen) i Ordblindetesten, kan det manglende ordforråd have påvirket det samlede resultat af Ordblindetesten negativt. Du skal derfor redegøre for, hvorfor læsevejleder og øvrige undervisere vurderer, at der er tale om ordblindhed og ikke andre vanskeligheder. 

Læs mere om lavt ordforråd og udredning af ordblindhed (spsu.dk)

Usikker fonologisk kodning (gul score i Ordblindetesten)

Elever, som har scoret svarende til gul kategori (usikker fonologisk kodning), kan i særlige tilfælde være berettiget til SPS. Det kræver, at læsevejlederen udreder elevens læse-skrivefærdigheder nærmere, og at eleven lever op til styrelsens kriterier for godkendelse af SPS til elever med usikker fonologisk kodning. Styrelsen vurderer, om eleven lever op til kriterierne på baggrund af de supplerende test og redegørelsen.

Læs mere om SPS til elever med en gul score i Ordblindetesten (spsu.dk)

Sidst opdateret: 6. marts 2024