Hop til indhold
Lyt

C-pennen skal være forbundet til en computer, og teksten scannes ind i det program, som er åbent. Teksten kan herefter læses op med et oplæsningsprogram.

C-pennen kan bruges, når eleven eller den studerende kun har teksten på papir. C-pennen egner sig bedst til at scanne enkeltord eller mindre tekststykker. C-pennen kan fx bruges til at scanne enkeltord og mindre tekststykker fra en bog i stedet for at skrive af, når der skal tages noter.

Hvis en elev eller studerende anvender IntoWords på en mobil enhed, har IntoWords samme funktionalitet som en C-pen. De fleste elever og studerende med adgang til IntoWords vil derfor finde det lettere at bruge IntoWords til at scanne tekst.

Læs om IntoWords (spsu.dk) 

 
Sidst opdateret: 7. juli 2023