Hop til indhold
Lyt

Videovejledningerne stiller styrelsen til rådighed gennem portalen Ordlab.dk. Med videovejledningerne har eleven eller den studerende adgang til instruktion, når som helst der er behov for det under  uddannelsen. Videovejledningerne giver blandt andet mulighed for, at eleven eller den studerende kan genopfriske viden fra afholdte instruktionstimer.

Adgangen til Ordlab.dk gælder for hele uddannelsesinstitutionen og altså ikke kun for den ordblinde elev eller studerende. Alle andre elever og studerende og deres undervisere kan således også benytte videovejledningerne.

Ordlab.dk indeholder over 400 videovejledninger i læse-skriveteknologi for personer med ordblindhed. Ordlab indeholder både videovejledninger til den læse-skriveteknologi, som styrelsen bevilger under SPS-ordningen, men også til en lang række teknologier, som kan supplere den bevilgede læse-skriveteknologi.

Sådan logger du på Ordlab

Det er muligt at logge ind på Ordlab med Uni-login. Hvis uddannelsesinstitutionen ikke anvender Uni-login, kan man logge på via WAYN (Where are you from). Dette er primært relevant for studerende på videregående uddannelser. Leverandøren vil i forbindelse med instruktionen sørge for, at den studerende får adgang til Ordlab.

Du finder videovejledningerne på Ordlab.dk

Sidst opdateret: 7. juli 2023