Hop til indhold
Lyt
Vi behandler i øjeblikket ansøgninger oprettet i uge 31 (ungdomsuddannelser) og uge 31 (videregående uddannelser).

Om SPS for støttegivere

Som støttegiver kan du være med til at støtte eleven eller den studerende i at bevare tilknytningen til uddannelsen. Støtteformen afhænger af hvilken funktionsnedsættelse eleven eller den studerende har, og af hvilken uddannelse, støttemodtageren er i gang med. Din rolle som støttegiver er afhængig af den støtteform, du skal give, og de barrierer, som støttemodtageren oplever på grund af funktionsnedsættelsen.

Her kan du læse om de forskellige støtteformer og hjælpemidler, om de forskellige funktionsnedsættelser og om den rolle, du har for støttemodtageren.