Hop til indhold
Lyt

En bevilling af IntoWords giver ordblinde elever og studerende adgang til at hente og anvende læse-skriveteknologi på pc, Mac, Chromebook og mobile enheder.

Med oplæsningsprogrammet kan eleven eller den studerende få læst tekster højt, og staveprogrammet sikrer relevante ordforslag under skrivning.

Tale-til-tekst gør det muligt at indtale tekst, mens OCR-funktionaliteten sikrer, at eleven eller den studerende selv har mulighed for at klargøre tekster, så de bliver tilgængelige for oplæsningsprogrammet.

Det er muligt at få ombyttet tidligere bevilgede programmer til IntoWords. Det er ikke muligt at vælge andre programmer end IntoWords.

Varighed af IntoWords-adgang

En bevilling af IntoWords svarer til uddannelsens varighed, men kan dog maksimalt gælde i 4 år. Hvis en elev eller studerende fortsat har behov for læse-skriveteknologi efter 4 år, skal uddannelsesstedet oprette en ny ansøgning. Vi vil efterfølgende genbevilge læse-skriveteknologi.

IntoWords er et udlån

IntoWords er et udlån. Det betyder, at eleven eller den studerende kun har adgang til IntoWords, så længe uddannelsen varer. Når uddannelsen er afsluttet, bliver adgangen til IntoWords lukket.

Hvis eleven eller den studerende begynder på en ny uddannelse, som hører under SPS-ordningerne, kan adgangen til IntoWords blive overflyttet til den nye uddannelse. Det nye uddannelsessted skal oprette en ansøgning og ansøge om at få overflyttet IntoWords til den nye uddannelse.

Styrelsens leverandør af læse-skriveteknologi

Styrelsens leverandør af kompenserende læse-skriveteknologi er Vitec MV. Vitec MV leverer IntoWords.

Support

Styrelsens serviceleverandør, Atea, står for support af læse-skriveteknologien. Du kan kontakte Atea på tlf. 7021 1286 eller mail: SPS@atea.dk.

Sidst opdateret: 28. august 2023