Hop til indhold
Lyt

Genbestilling af SPS

Du kan i en række tilfælde genbestille SPS i SPSA. På den måde undgår du ventetiden ved manuel sagsbehandling, og bestillingen bliver sendt til en eventuel leverandør med det samme. 

Genbestilling er kun muligt, hvis vi i forbindelse med behandling af en tidligere ansøgning har vurderet, at støttebehovet er det samme fra semester til semester.

Det kan være, når eleven eller den studerende tidligere har fået bevilling til:

 • Tolketimer
 • Studiematerialer fra Nota
 • Timer til sekretær- eller praktisk hjælp
 • Studiestøttetimer (læse/skrivevanskeligheder) ved en underviser på uddannelsesstedet
 • Studiestøttetimer (læse/skrivevanskeligheder) ved en ekstern leverandør
 • Studiestøttetimer eller faglige støttetimer (psykiske funktionsnedsættelser) ved en underviser på uddannelsesstedet
 • Studiestøttetimer (psykiske funktionsnedsættelser) ved en ekstern leverandør
 • Faglige støttetimer (psykiske funktionsnedsættelser) ved en ekstern leverandør
 • Studiementortimer (psykiske funktionsnedsættelser) ved en ekstern leverandør
 • Supervision (psykiske funktionsnedsættelser) ved en ekstern leverandør
 • Støttepersontimer (psykiske funktionsnedsættelser) ved en ekstern leverandør
 • Fjernsupport og e-læring (svagsynede) på abonnement
 • Fjernsupport og e-læring (blinde) på abonnement

Du kan maksimalt genbestille det antal enheder, fx støttetimer, som vi tidligere har bevilget. Du kan godt vælge at genbestille færre timer. Skal eleven eller den studerende bruge flere støttetimer, end vi tidligere har bevilget, skal du oprette en ny ansøgning.

Læs eller se vejledningerne til, hvordan du opretter en genbestilling (spsu.dk) 

Læs eller se vejledningerne til, hvordan du opretter en ansøgning (spsu.dk)

Automatisk tildeling af IntoWords

Elever og studerende, som er testet entydigt ordblinde med Ordblindetesten, vil få tildelt IntoWords, instruktion og studiematerialer fra Nota med automatisk tildeling. Så får eleven eller den studerende en bevilling med det samme. Du skal oprette en ansøgning og vælge den produktpakke, som indeholder IntoWords. Det er vigtigt, at du vælger funktionsnedsættelsen ’Læse-skrivevanskeligheder’ og støtteformen ’Læse-skriveteknologi for ordblinde’, når du ansøger om IntoWords.

Du skal ikke selv vedhæfte Ordblindetesten, da SPSA har direkte integration til Ordblindetesten. Er automatisk tildeling en mulighed, går ansøgningen direkte til automatisk tildeling, når du sender ansøgningen om IntoWords, instruktion og studiematerialer fra Nota i SPSA.

Læs eller se vejledningerne til, hvordan du opretter en ansøgning og samtykke på baggrund af Ordblindetesten (spsu.dk)

Hvem får IntoWords med automatisk tildeling?

Elever og studerende, som har scoret i rød kategori (ordblind) i Ordblindetesten og har en ordforrådsscore på minimum 11, vil få IntoWords, 6 instruktionstimer og studiematerialer fra Nota med automatisk tildeling. Eleven eller den studerende må ikke have IntoWords i udlån i forvejen og må kun være testet en enkelt gang med Ordblindetesten.

Hvad hvis ansøgningen ikke går til automatisk tildeling?

Du får besked i SPSA, hvis eleven eller den studerende ikke er testet entydigt ordblind i Ordblindetesten. I dette tilfælde skal ansøgningen til manuel sagsbehandling i styrelsen.

Vær opmærksom på, at du ofte vil skulle vedlægge yderligere dokumentation, inden du sender ansøgningen. Det kan også være, du skal ansøge om supplerende test hos en leverandør (kun relevant for videregående uddannelser). Det er vigtigt, at du kontrollerer testresultatet, så du kan vurdere, hvilken form for supplerende dokumentation du skal vedhæfte.

Du kan ikke se Ordblindetestresultatet i SPSA, og du skal derfor logge ind på ordblindetest.dk for at finde det. Hvis du ikke har testvejlederrettigheder til at se eleven eller den studerendes testresultat, kan elever over 15 år og studerende selv hente testresultatet på ordblindetest.dk.

Særligt for videregående uddannelser

Hvis den studerende har fået bevilget en Ordblindetest via SPS, behøver du ikke at kontrollere testresultatet. Du kan blot ansøge om det, som leverandøren anbefaler.

Det er ikke muligt at søge IntoWords, instruktion og studiematerialer fra Nota til studerende, som har scoret gult i Ordblindetesten. I dette tilfælde skal ansøgningen til manuel sagsbehandling i styrelsen. Det gælder selv om den studerende går på en lang videregående uddannelse og er berettiget til SPS uden yderligere vurdering. 

Automatisk tildeling af studiematerialer fra Nota

Du kan søge om studiematerialer fra Nota med automatisk tildeling. Så får eleven eller den studerende en bevilling med det samme. Du skal oprette en ansøgning og vælge den produktpakke, som kun indeholder studiematerialer fra Nota. Det er vigtigt, at du vælger funktionsnedsættelsen ’Læse-skrivevanskeligheder’ og støtteformen ’Undervisningsmaterialer (Nota)’, når du ansøgninger om studiematerialer fra Nota.

Sidst opdateret: 22. marts 2024