Hop til indhold
Lyt

Styrelsen bevilger en rammebevilling til studiematerialer fra Nota sammen med læse-skriveteknologi for ordblinde og synshandicappede elever og studerende. I visse tilfælde kan elever og studerende med neurologiske funktionsnedsættelser også have behov for studiematerialer til oplæsning af fagtekster.

Med bevillingen bliver eleven eller den studerende automatisk medlem af Nota og får adgang til Notas bibliotek af bøger og andet materiale. 

Rammebevillingen sikrer, at eleven eller den studerende kan bede Nota om at producere studiemateriale, som ikke allerede er tilgængeligt i Notas bibliotek. Som udgangspunkt producerer Nota materialet som indscannet tekst, som eleven eller den studerende kan få oplæst med sin læse-skriveteknologi.

I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at producere et materiale med human indlæsning for at imødekomme særlige behov. Det kan for eksempel være, at materialets særlige fagsprog ikke er egnet til oplæsning med læse-skriveteknologi. Det er Nota, der vurderer, om et materiale skal produceres med human indlæsning.

Rammebevillingen gælder som udgangspunkt for et halvt år ad gangen. Dog har du i en række tilfælde mulighed for at genbestille rammebevilling til studiematerialer fra Nota i SPSA.

Læs mere om "Genbestilling og automatisk tildeling" (spsu.dk)

Sidst opdateret: 6. november 2023