Om SPS for elever og studerende

SPS skal sikre, at du kan uddanne sig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse.

Her kan du som elev eller studerende læse om støtteformer og om dine muligheder for at få SPS.