Hop til indhold
Lyt

Styrelsen anbefaler, at uddannelsesinstitutioner anvender Ordblindetesten til at udrede elever og studerende for ordblindhed. Det er kun i tilfælde af begrundet mistanke om ordblindhed, at uddannelsesinstitutionen skal udrede for ordblindhed.

Elever og studerende som allerede er testet med Ordblindetesten, skal som udgangspunkt ikke testes igen. Uddannelsesinstitutionen kan i dette tilfælde blot anvende den gamle ordblindetest som dokumentation.

Inden du tager Ordblindetesten

Ordblindetesten skal anvendes på de elever og studerende, hvor der er mistanke om ordblindhed. Som læsevejleder bør du inden testning overveje, om der kan være andre forklaringer på eleven eller den studerendes vanskeligheder med skriftsproget, såsom vanskeligheder med læseforståelse, ordforråd eller generel forarbejdningshastighed.

Ordblindetesten er ikke udviklet til at blive taget med elever eller studerende, hvor der er andre forklaringer på deres læse-skrivevanskeligheder. Du bør heller ikke tage Ordblindetesten på elever og studerende, som har generelle indlæringsvanskeligheder eller store opmærksomhedsforstyrrelser.

Anvend her andre testmaterialer, hvor du bedre kan monitorere eleven eller den studerendes opmærksomhed undervejs i testsituationen.

Inden du påbegynder udredningen med Ordblindetesten, skal du sikre dig, at du har læst vejledningen til testen grundigt igennem. Se også gerne videovejledningen til Ordblindetesten.

Læs om Ordblindetesten og find vejledninger til Ordblindetesten på uvm.dk

Test kun elever i 3.-9. klasse i marts-juni

Elever i 3.-9. klasse, hvor der er tegn på ordblindhed, skal testes i månederne marts, april, maj eller juni. Dette skyldes, at datagrundlaget for grænsesætningen er indsamlet i foråret. Hvis du tester med Ordblindetesten uden for testmånederne, kan der opstå tvivl om resultatet.

Rød, gul og grøn - sådan læser du testscoren

Ordblindetestens resultat er farvekodet i farverne rød, gul og grøn.

Rød testscore

Elever og studerende, der scorer i rød kategori er ordblinde og dermed automatisk berettigede til støtte.

Hvis eleven eller den studerende scorer 10 eller derunder på deltest 3 (ordforrådsdelen) i Ordblindetesten, kan det manglende ordforråd have påvirket det samlede resultat af Ordblindetesten negativt.

I forbindelse med en ansøgning om SPS til en elev eller studerende med en lav ordforrådsscore, skal du redegøre for, hvorfor du vurderer, der er tale om ordblindhed og ikke andre vanskeligheder.

En sådan redegørelse kan bestå af supplerende test, for eksempel andre ordforrådstest, relevante baggrundsoplysninger, for eksempel oplysninger om tilsvarende vanskeligheder på et evt. andet modersmål, samt beskrivelser af elevens vanskeligheder i den daglige undervisning.

Gul testscore

Elever og studerende, der scorer i gul kategori, er som udgangspunkt ikke ordblinde og dermed ikke støtteberettiget i SPS-ordningen.

Et resultat i den gule kategori vidner om samme slags vanskeligheder som et resultat i den røde kategori, men ikke i samme grad. Du bør derfor genoverveje, om der kan findes andre eller supplerende forklaringer på eleven eller den studerendes vanskeligheder med skriftsproget.

Læs om SPS til elever og studerende med usikker fonologisk kodning på spsu.dk

Grøn testscore

Elever og studerende, der har en score i den grønne kategori, er ikke ordblinde, men kan opleve at have læse- og skrivevanskeligheder af andre årsager. Her skal du være opmærksom på, om andre funktionsnedsættelser kan ligge til grund for eleven eller den studerendes vanskeligheder.

Teknisk support på Ordblindetesten

Styrelsen for It og Læring yder teknisk support på Ordblindetesten.

Find vejledning om teknisk support på Ordblindetesten og muligheden for at få driftsinformationer på uvm.dk

Sidst opdateret: 7. juli 2023