Hop til indhold
Lyt

Udgangspunktet for støttetimer og instruktionstimer er, at de bliver givet individuelt.

Der er mulighed for at kombinere individuelle timer med støttetimer i undervisningen og på SPS-hold.

Eleven eller den studerende skal være indforstået med, at dele af støtten foregår på SPS-hold eller i undervisningen.

Støtte i undervisningen

Hvem vil have gavn af støtte i undervisningen?

Støtte i undervisningen kan give mening for elever og studerende, der har behov for at øve og implementere kompenserende strategier i undervisningen. Det gælder for eksempel elever, der skal støttes i brugen af læse-skriveteknologi, eller elever og studerende, som oplever vanskeligheder med at skabe overblik over opgaver og initiere en opgaveløsning.

Støtte i undervisningen – hvordan?

Støtte i undervisningen foregår ved, at støttegiveren er til stede i undervisningen sammen med eleven eller den studerende. Det er kun elever og studerende, der modtager SPS, der er målgruppe for støtten i undervisningen. Støttegiveren kan sidde ved siden af eleven eller den studerende eller holde sig lidt mere på afstand det meste af tiden.

Det er vigtigt, at støttegiverens fokus er på den eller de personer, der skal have støtte. Støttetimer i undervisningen må ikke omdannes til at nedsætte holdstørrelsen eller til en generel tolærerordning.

Støtte på SPS-hold

Hvem vil have gavn af støtte på SPS-hold?

Støtte på SPS-hold kan give mening for elever og studerende, der har vanskeligheder, som minder om hinanden. Det gælder for eksempel elever med ordblindhed, som i fællesskab kan udvikle strategier for brugen af læse-skriveteknologi, eller elever og studerende med psykiske funktionsnedsættelser, som sammen kan udvikle strategier til opgaveinitiering.

Støtte på SPS-hold – hvordan?

Støtte på SPS-hold kan foregå så snart, der er mere end én elev eller studerende, der modtager støttetimer eller instruktionstimer. Det er kun elever og studerende, der modtager SPS, der kan deltage på SPS-holdet. Der kan være en eller flere støttegivere tilknyttet holdet.

Inspirationsmateriale

I inspirationsmaterialet nedenfor kan du få inspiration og idéer til, hvordan I kan arbejde med støtte på SPS-hold. Du skal være opmærksom på, at inspirationsmaterialet er udarbejdet som en del af et udviklingsprojekt. I projektet fik ungdomsuddannelser på forsøgsbasis lov til at invitere elever, der ikke har en funktionsnedsættelse, med på hold, selvom det ligger uden for lovgivningens rammer. Du skal derfor se bort fra muligheden for deltagelse af elever uden funktionsnedsættelser.

Inspiration til tilrettelæggelse af SPS på hold (pdf) ReadSpeaker Lyt

Registrering af timer på SPS-hold

Der skal registreres timer for hver deltager på SPS-holdet. De afholdte timer skal fordeles mellem de enkelte elever eller studerendes bevillinger.

Du skal bruge nedenstående udregningsmodel, når du skal finde ud af, hvor mange timer der skal registreres for hver elev eller studerende per undervisningsgang. Det er de timer, der senere kan søges refusion for.

Registrering af timer på SPS-hold pr. undervisningsgang

Antal støttetimer afholdt på SPS-hold x antal støttegivere / antal elever der deltog = det antal timer, der skal registreres på den enkelte elev eller studerendes bevilling.

Eksempel 1

Uddannelsesstedet afholder støtte på SPS-hold for fem elever med én støttegiver. SPS-holdet mødes i tre timer. Der kan efter mødegangen registreres 3 timer x 1 støttegiver / 5 elever = 0,6 time på hver af de fem elevers bevilling.

Eksempel 2

Uddannelsesstedet afholder timer på et SPS-hold for syv studerende med to støttegivere. SPS-holdet mødes i fire timer. Der kan efter mødegangen registreres 4 timer x 2 støttegivere / 7 studerende = 1,2 timer på hver af de syv studerendes bevilling.

Læs om refusion af udgifter (spsu.dk)

Støtte på SPS-hold i undervisningen

Det er muligt at kombinere støtte i undervisningen og støtte på SPS-hold. Det finder sted, når en eller flere støttegivere yder SPS til flere elever eller studerende i en undervisningssituation. Du skal registrere timerne efter samme udregningsmodel som ovenfor. Husk, at det kun er elever og studerende, der modtager SPS, som kan indgå i registreringen, og som støttegiveren kan yde støtte til i undervisningen.

Forløbsbeskrivelse

SPS i undervisningen og på SPS-hold bliver givet som en del af et individuelt tilrettelagt støtteforløb. Støttegiveren skal sammen med eleven eller den studerende beskrive forløbet i forløbsbeskrivelsen.

Læs om forløbsbeskrivelsen (spsu.dk)

Sidst opdateret: 6. november 2023