Hop til indhold
Lyt

Forløbsbeskrivelsen er en obligatorisk redegørelse, du og støttemodtageren skal udfylde sammen hvert halve år.

Støttemodtageren skal have en kopi af forløbsbeskrivelsen, og den er jeres fælles redskab i støtteforløbet.

Brug forløbsbeskrivelsen som pejlemærke

Forløbsbeskrivelsen skal helt praktisk beskrive hvad støttetimerne er blevet brugt på. Derudover kan forløbsbeskrivelsen også være et pejlemærke i støtteforløbet. Som støttegiver kan den hjælpe dig med at reflektere over hvad du gør og hvorfor du gør det.

Et værktøj til dialog

Forløbsbeskrivelsen kan også bruges som udgangspunkt for at tale med eleven/den studerende om jeres samarbejde. Hvad er godt i samarbejdet, og hvad kan gøres bedre? Ligger fokus det rigtige sted?

En ramme for evaluering

Støttemodtageren kan have svært ved selv at se, at der sker en udvikling over tid. Her kan forløbsbeskrivelsen hjælpe med at gøre fremskridt tydelige, og sætte ord på det, der er lykkes det sidste halve år. Er der noget eleven/den studerende er blevet bedre til at mestre?

Forløbsbeskrivelsen på videregående uddannelser

Faglig støttelærer eller studiementor for studerende med psykiske vanskeligheder på de videregående uddannelser giver input til forløbsbeskrivelsen, mens du som studiestøttegiver er ansvarlig for at udarbejde forløbsbeskrivelsen sammen med den studerende.

Sidst opdateret: 18. maj 2021