Hop til indhold
Lyt

Du kan få bevilget SPS til din uddannelse, hvis du har en funktionsnedsættelse.

Støtten har til formål at kompensere for de udfordringer, din funktionsnedsættelse giver i forhold til din uddannelse.

Det betyder, at støtten udelukkende er knyttet til din uddannelse. Du kan derfor ikke søge om SPS som kompensation for de udfordringer din funktionsnedsættelse giver dig i din fritid eller på dit studiejob.

Læs om dine muligheder for at få støtte i din fritid eller på dit studiejob

SPS skal sikre, at du har mulighed for at tage en uddannelse på lige fod med andre elever eller studerende, der tager den samme uddannelse.

Alt efter hvilken funktionsnedsættelse, du har, og hvilken uddannelse du går på, kan du have behov for forskellige former for støtte.

Du kan læse mere om, hvilke former for støtte du kan få under de enkelte uddannelsesområder

Støtten kan have mange former, men kan aldrig være direkte terapi eller behandling. SPS kan heller ikke anvendes til at imødegå fravær, som funktionsnedsættelsen medfører. SPS kan derfor ikke anvendes til repetition af pensum eller lektiehjælp.

Hvis du oplever udfordringer på uddannelsen på grund af fravær, skal du snakke med dit uddannelsessted om de udfordringer, som fraværet medfører.

Betingelser for at få SPS

For at få SPS skal du have en funktionsnedsættelse i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever og studerende.

Du skal være optaget på en uddannelse, der er godkendt til SPS.

Hvis du er studerende på en videregående uddannelse, skal du være uddannelsesaktiv. Det vil sige, at du skal melde dig til de prøver og eksamener og aflevere de opgaver, der er en del af uddannelsen.

For at få SPS skal du have dokumentation for din funktionsnedsættelse. Det kan for eksempel være lægelig dokumentation, der beskriver din funktionsnedsættelse eller en ordblindetest, som påviser ordblindhed. Hvis ikke du allerede har taget en ordblindetest, men har mistanke om, at du er ordblind, kan SPS-vejlederen på dit uddannelsessted hjælpe dig.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer SPS-ordningen

Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der bevilger støtten. Det er derfor også styrelsen, der vurderer, om støtten er nødvendig, og om dokumentationen for funktionsnedsættelsen er tilstrækkelig. Det skal desuden være praktisk muligt at anskaffe støtten.

Du skal forvente, at der som udgangspunkt er 2-4 ugers sagsbehandlingstid i styrelsen. Hvis sagen er særligt kompliceret eller eksempelvis mangler dokumentation, kan sagsbehandlingstiden være længere. Det er derfor en god idé at kontakte dit uddannelsessted, så snart du er optaget på uddannelsen, og gøre dem opmærksom på dit behov for støtte.

Afslag

Nogle gange må styrelsen give afslag på en ansøgning om SPS. Det kan skyldes forskellige forhold. Det kan for eksempel være, at dit uddannelsessted allerede har tiltag, der imødekommer dit behov for støtte, eller at dokumentationen for din funktionsnedsættelse ikke er tilstrækkelig. Hvis du får afslag på SPS, kan du altid søge igen, hvis dine behov ændrer sig, eller du har fået yderligere dokumentation for din funktionsnedsættelse.

Hvis du er uenig i en afgørelse om SPS, kan du klage.

Hvis du vil klage over afslag på en ansøgning

Sidst opdateret: 23. marts 2021