Hop til indhold
Lyt

Du kan få bevilget SPS til din uddannelse, hvis du har en funktionsnedsættelse.

Støtten har til formål at kompensere for de udfordringer, din funktionsnedsættelse giver i forhold til din uddannelse.

Det betyder, at støtten udelukkende er knyttet til din uddannelse. Du kan derfor ikke søge om SPS som kompensation for de udfordringer din funktionsnedsættelse giver dig i din fritid eller på dit studiejob.

Alt efter hvilken funktionsnedsættelse, du har, og hvilken uddannelse du går på, kan du have behov for forskellige former for støtte. 

Læs, hvilke former for støtte, du kan få til din uddannelse (spsu.dk)

Støtten kan have mange former, men kan aldrig være direkte terapi eller behandling. SPS kan heller ikke anvendes til at imødegå fravær, som funktionsnedsættelsen medfører. SPS kan derfor ikke anvendes til repetition af pensum eller lektiehjælp.

Hvis du oplever udfordringer på uddannelsen på grund af fravær, skal du snakke med dit uddannelsessted om de udfordringer, som fraværet medfører.

Betingelser for at få SPS på FGU, ungdomsuddannelser og VEU

For at få SPS til en forbedrende grunduddannelse (FGU), en ungdomsuddannelse eller en almen eller erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU), skal du opfylde nogle generelle betingelser.

Du skal:

  • Have en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen.
  • Være optaget på en uddannelse, der er godkendt til SPS. 

Se, hvilke ungdomsuddannelser, der er godkendt til SPS (spsu.dk)

Se, hvilke voksen- og efteruddannelser (VEU), der er godkendt til SPS (spsu.dk)

Betingelser for at få SPS til en videregående uddannelse

For at få SPS til en videregående uddannelse, skal du opfylde nogle generelle betingelser.

Du skal:

  • Have en funktionsnedsættelse i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen.
  • Være optaget på en videregående uddannelse, der er godkendt til SPS.
  • Være dansk statsborger eller efter international overenskomst have ret til støtte på lige fod med danske statsborgere (for eksempel være EU- eller EØS-borger) eller være ligestillet med danske statsborgere.

Se, hvilke videregående uddannelser, der er godkendt til SPS på spsu.dk

Betingelser for at få SPS på friskoler og privatskoler samt efterskoler og frie fagskoler

Læs om SPS på friskoler og privatskoler (spsu.dk)

Læs om SPS efterskoler og frie fagskoler (spsu.dk)

Sådan vurderer styrelsen din ansøgning om SPS

Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der bevilger støtte. Det er derfor også styrelsen, der vurderer, om støtten er nødvendig, og om dokumentationen for funktionsnedsættelsen er tilstrækkelig.

Det skal desuden være praktisk muligt at anskaffe støtten. Det er med andre ord ikke altid nok at opfylde de generelle betingelser for at få SPS, hvis styrelsen for eksempel vurderer, at det ikke er praktisk muligt at anskaffe støtten.

Hvis sagen er særligt kompliceret eller der mangler dokumentation til din ansøgning, kan det forlænge sagsbehandlingstiden. Det er derfor en god idé at kontakte dit uddannelsessted, så snart du er optaget på uddannelsen, og gøre dem opmærksom på dit behov for støtte.

Læs om love og bekendtgørelser, der omhandler SPS (spsu.dk)

Afslag

Nogle gange må styrelsen give afslag på en ansøgning om SPS. Det kan skyldes forskellige forhold. Det kan for eksempel være, at dit uddannelsessted allerede har tiltag, der imødekommer dit behov for støtte, eller at dokumentationen for din funktionsnedsættelse ikke er tilstrækkelig.

Hvis du får afslag på SPS, kan du altid søge igen, hvis dine behov ændrer sig, eller du har fået yderligere dokumentation for din funktionsnedsættelse.

Hvis du er uenig i en afgørelse om SPS, kan du klage.

Læs, hvordan du klager over et afslag på en ansøgning (spsu.dk)

Sidst opdateret: 21. november 2023