Hop til indhold
Lyt

Hvis du er optaget på en af nedenstående almene eller erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser (VEU), kan dit uddannelsessted ansøge om SPS til dig:

  • Almen voksenuddannelse (avu)
  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
  • Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)
  • Ordblindeundervisning for voksne (OBU)

Uddannelser du ikke kan få SPS til

Du kan ikke få SPS til uddannelser, som er udbudt under lov om åben uddannelse, for eksempel HD, merituddannelser eller masteruddannelser.

Sidst opdateret: 27. juni 2021