Hop til indhold
Lyt

Kursister på voksen- og efteruddannelser med forskellige fysiske og psykiske udfordringer kan modtage specialpædagogisk støtte (SPS), så de kan tage en uddannelse på lige fod med andre elever. 

Hvis du er optaget på en af nedenstående voksen- og efteruddannelser, kan uddannelsesstedet ansøge om SPS til dig.

  • Almen voksenuddannelse (avu)
  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
  • Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)
  • Ordblindeundervisning for voksne (OBU)

Uddannelser du ikke kan få SPS til

Du kan ikke få SPS til uddannelser, som er udbudt under lov om åben uddannelse, for eksempel HD, merituddannelser eller masteruddannelser.

Sidst opdateret: 11. marts 2021