Hop til indhold
Lyt

Elever på ungdomsuddannelser med forskellige fysiske og psykiske udfordringer kan modtage specialpædagogisk støtte (SPS), så de kan tage en ungdomsuddannelse på lige fod med andre elever. 

Hvis du er optaget på en af nedenstående ungdomsuddannelser, kan uddannelsesstedet ansøge om SPS til dig.

  • Almen studentereksamen STX 
  • Højere handelseksamen HHX 
  • Højere teknisk eksamen HTX  
  • Højere forberedelseseksamen HF  
  • Private institutioner for gymnasiale uddannelser 
  • Gymnasiale suppleringskurser GSK  
  • Erhvervsuddannelser EUD  
  • Social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent SOSU 
  • Pædagogisk assistent PAU 
  • Kombineret ungdomsuddannelse KUU (gammel ordning)
Sidst opdateret: 11. marts 2021