Hop til indhold
Lyt

Hvis du er optaget på en af nedenstående ungdomsuddannelser, kan dit uddannelsessted ansøge om SPS til dig.

  • Almen studentereksamen (stx)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Private institutioner for gymnasiale uddannelser
  • Gymnasiale suppleringskurser
  • Erhvervsuddannelser (eud)

Uddannelser du ikke kan få SPS til

Du kan som udgangspunkt ikke få SPS til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU).

Som elev på STU kan du kun få støtte gennem SPS-ordningen, hvis du som en del af det særligt tilrettelagte uddannelsesforløb deltager i ordinær undervisning for eksempel på en erhvervsuddannelse.

I det tilfælde kan erhvervsuddannelsen ansøge om SPS, mens du er på erhvervsuddannelsen. I det øjeblik du stopper på erhvervsuddannelsen, kan du ikke længere få SPS, og du skal aflevere eventuelt bevilgede hjælpemidler tilbage.

 

Sidst opdateret: 27. juni 2021