Hop til indhold
Lyt

Du kan klage over afgørelsen til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger.

Hvis du vil klage, kan du sende din klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet mærket "Klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger". Du kan sende eventuel yderligere dokumentation til klagen.

Styrelsen vurderer herefter, om der er grundlag for at omgøre afgørelsen. Hvis styrelsen fastholder sin afgørelse i sagen, sender vi klagen videre til behandling hos ankenævnet. 

Send gerne din klage via e-Boks

Da din klage indeholder personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender klagen fra din e-Boks.

Når du har logget på din e-Boks kan du sende en sikker mail til styrelsen. Klik på ´Menu´ og vælg ´Skriv ny post´. Klik så på ´Modtager´ og søg på ´Styrelsen for Undervisning og Kvalitet´. Herefter kan du skrive din mail og vedhæfte relevant dokumentation.

Du kan også sende klagen med almindelig post til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Fristen for at klage

Klagefristen er 4 uger. Det vil sige, at styrelsen skal have modtaget din klage inden 4 uger fra den dag, du har modtaget afgørelsen i e-Boks.

Klagefristen gælder også selvom du venter på at få mere dokumentation fra for eksempel en speciallæge. I så fald skal du klage inden for fristen med forbehold for, at du sender yderligere dokumentation.

Sidst opdateret: 10. juni 2021