Du kan klage over afgørelsen til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger.

Hvis du vil klage, kan du sende din klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet mærket "Klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger". Du kan sende eventuel yderligere dokumentation til klagen.

Styrelsen vurderer herefter, om der er grundlag for at omgøre afgørelsen. Hvis styrelsen fastholder sin afgørelse i sagen, sender vi klagen videre til behandling hos ankenævnet. 

Send gerne din klage via e-Boks

Du kan sende din klage med e-mail til stuk@stukuvm.dk.

Da din klage indeholder personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender klagen fra din e-boks.

Du kan også sende klagen med almindelig post til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Fristen for at klage

Klagefristen er 4 uger. Det vil sige, at styrelsen senest skal have din klage 4 uger fra den dag, du har modtaget afgørelsen i e-Boks.

Klagefristen gælder også selvom du venter på at få mere dokumentation fra for eksempel en speciallæge. I så fald skal du klage inden for fristen med forbehold for, at du sender yderligere dokumentation.

Sidst opdateret: 4. oktober 2019