Hop til indhold
Lyt

Du kan klage over afgørelsen til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger.

Hvis du vil klage, skal du sende din klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, mærket "Klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger". Du kan også sende eventuel yderligere dokumentation til klagen.

Styrelsen vurderer herefter, om der er grundlag for at omgøre afgørelsen. Hvis styrelsen fastholder sin afgørelse i sagen, sender vi klagen videre til behandling hos Ankenævnet. 

Send din klage med Digital Post

Da din klage indeholder personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender klagen fra Borger.dk.

Når du har logget på Borger.dk kan du sende en sikker mail til styrelsen. Klik på ’Digital Post’ og vælg ’Skriv ny besked’. For at vælge modtager, skal du klikke på pilen ud for ’Vælg myndighed’, klik derefter på ’Statslige myndigheder’ og til slut på ’Styrelsen for Undervisning og Kvalitet’. Herefter kan du skrive din mail og eventuelt vedhæfte relevant dokumentation.

Du kan også sende klagen som et brev til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Teglholmsgade 1, 2450 København SV.

Fristen for at klage

Klagefristen er inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Det vil sige, at styrelsen skal have modtaget din klage inden 4 uger fra den dag, du har modtaget afgørelsen med Digital Post.

Klagefristen gælder også selvom du venter på at få mere dokumentation fra for eksempel en speciallæge. I så fald skal du klage inden for fristen med forbehold for, at du sender yderligere dokumentation.

Sidst opdateret: 16. oktober 2023