Hop til indhold
Lyt

Bekendtgørelse om særlige tilskud til SPS

Bekendtgørelse om særlige tilskud til SPS vedrører FGU, ungdomsuddannelser, FVU, avu, OBU, AMU og TAMU. Bekendtgørelsen vedrører desuden regler for særlige tilskud til personlig assistance, hjælpemidler samt tegnsprogs- og skrivetolk til elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler.

Bekendtgørelse nr. 1947 af 10. december 2020 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder

Vejledning til bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. 

Den forberedende grunduddannelse (FGU)

Bekendtgørelse om lov om forberedende grunduddannelse

Videregående uddannelser

Lovbekendtgørelse nr. 69 af 28. januar 2020, lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS-loven)

Bekendtgørelse nr. 819 af 2. juli 2007 (med senere ændringer) om specialpædagogisk støtte på videregående uddannelser (SPS-bekendtgørelsen)

Frie grundskoler

Lovbekendtgørelse nr. 1656 af 9. august 2021, lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Friskoleloven)

Bekendtgørelse nr. 1833 af 18. december 2015 om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. (Tilskudsbekendtgørelsen for frie grundskoler)

Frie kostskoler

Lovbekendtgørelse nr. 1903 af 6. oktober 2021, lov om efterskoler og frie fagskoler

Bekendtgørelse nr. 284 af 27. marts 2017 om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler

Ændringslov

Denne lov trådte i kraft den 27. december 2018 og omhandler frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet samt adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer.

Lov nr. 1736 af 27. december 2018 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område samt lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om folkehøjskoler

Sidst opdateret: 11. november 2021