Hop til indhold
Lyt

Bekendtgørelse om særlige tilskud til SPS

Bekendtgørelse om særlige tilskud til SPS vedrører FGU, ungdomsuddannelser, FVU, avu, OBU, AMU og TAMU. Bekendtgørelsen vedrører desuden regler for særlige tilskud til personlig assistance, hjælpemidler samt tegnsprogs- og skrivetolk til elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler.

Bekendtgørelse nr. 1947 af 10. december 2020 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse nr. 196 af 27. februar 2024 om ændring af bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder (retsinformation.dk)

Vejledning til bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. (pdf)ReadSpeaker Lyt 

Den forberedende grunduddannelse (FGU)

Lovbekendtgørelse nr. 606 af 24. maj 2019, lov om forberedende grunduddannelse (retsinformation.dk)

Videregående uddannelser

Lovbekendtgørelse nr. 1507 af 7. december 2022, lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS-loven) (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse nr. 1005 af 23. juni 2022 om specialpædagogisk støtte på videregående uddannelser (SPS-bekendtgørelsen) (retsinformation.dk)

Frie grundskoler

Lovbekendtgørelse nr. 161 af 21. februar 2024, lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Friskoleloven)(retsinformation.dk)

Bekendtgørelse nr. 536 af 17. maj 2023 om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. (Tilskudsbekendtgørelsen for frie grundskoler (retsinformation.dk)

Frie kostskoler

Lovbekendtgørelse nr. 1172 af 12. august 2022, lov om efterskoler og frie fagskoler (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse nr. 284 af 27. marts 2017 om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler (retsinformation.dk)

Ændringslov

Denne lov trådte i kraft den 27. december 2018 og omhandler frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet samt adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer.

Lov nr. 1736 af 27. december 2018 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område samt lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om folkehøjskoler (retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 18. april 2024