Hop til indhold
Lyt

Dit uddannelsessted kan ansøge om SPS til dig, hvis du er optaget på en videregående uddannelse, der lever op til et af følgende kriterier:

  • Uddannelsen er godkendt til SU, dog ikke private uddannelser.
  • Uddannelsen er et teoretisk og praktisk pædagogikum under Børne- og Undervisningsministeriet.
  • Uddannelsen er på pastoralseminarierne under Kirkeministeriet.
  • Der er tale om en hel videregående uddannelse i udlandet, som er godkendt til SU.

Du kan også få SPS til obligatoriske praktikperioder, som er en del af uddannelsen.

Du kan få SPS til studieophold i udlandet, hvis opholdet er godkendt, som en del af din danske SU-godkendte uddannelse.

Se listen over videregående uddannelser, der er godkendt til SU

Videregående uddannelser, der er godkendt til SU

Listen bliver opdateret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Uddannelser du ikke kan få SPS til

Du kan ikke få SPS til uddannelser, som er udbudt under lov om åben uddannelse, for eksempel HD, merituddannelser eller masteruddannelser.

Du kan heller ikke få SPS til private uddannelser, selvom de er godkendt til SU.

Sidst opdateret: 7. november 2022