Hop til indhold
Lyt

Overgang til anden uddannelse

Hvis du fortsætter på en ny uddannelse, der er godkendt til SPS, kan du tage dine hjælpemidler med.

Hvis du ikke starter på den nye uddannelse med det samme, kan du låne hjælpemidlerne i en overgangsperiode på 3 måneder.

Hvis der er mere end 3 måneder til du skal starte på den nye uddannelse, skal du aflevere hjælpemidlerne.

Så snart du er optaget på den nye uddannelse, skal du kontakte den SPS-ansvarlige på dit nye uddannelsessted. Det er vigtigt, at den SPS-ansvarlige i god tid søger om overflytning af dine hjælpemidler og eventuelt anden støtte til din nye uddannelse.

Du kan spørge din studievejleder, hvem der er den SPS-ansvarlige på dit nye uddannelsessted.

Overgang til job eller ledighed

Når du afslutter din uddannelse, skal du aflevere hjælpemidlerne. Måneden før du afslutter din uddannelse, vil du få et brev i e-Boks. I brevet kan du læse, hvordan du returnerer hjælpemidlerne.

Hvis du får job eller bliver ledig, kan du låne hjælpemidlerne i en overgangsperiode på 3 måneder.

Du kan også få støtte, når du er i job. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) hjemmeside kan du læse om, hvilke muligheder du har for at få støtte i jobsammenhæng.

Læs mere om handicapkompenserende ordninger på STARs hjemmeside

Anden støtte på uddannelsesstedet

Du kan undersøge, om dit uddannelsessted har andre støttemuligheder end SPS. Det kan for eksempel være lektiecafé, fastholdelsesvejledning eller studievejledning.

Du kan henvende dig til studievejlederen på din uddannelse for at høre, hvad der er af muligheder på dit uddannelsessted.

Støtte til fritidsjob og studiejob

Du kan få støtte, hvis du har et fritidsjob eller et studiejob. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) hjemmeside kan du læse om, hvilke muligheder du har for at få støtte i jobsammenhæng.

Læs mere om handicapkompenserende ordninger på STARs hjemmeside

Handicaptillæg til SU på erhvervsuddannelser og videregående uddannelser

Handicaptillæg til SU er for elever på erhvervsuddannelser og studerende på videregående uddannelser, der ikke har mulighed for at have et studiejob.

Læs mere om handicaptillæg på su.dk

Sidst opdateret: 28. juni 2021