Hop til indhold
Lyt

Det er uddannelsesstedet, der lægger ud for betaling af støtten og hjælpemidlerne.

Der er tre trin, når du søger om refusion af støtten i SPS2005:

  1. Du får en faktura fra leverandøren og betaler den
  2. Du opretter en refusionsanmodning
  3. Udgiften bliver refunderet

1 Du får en faktura fra leverandøren og betaler den

Når du modtager en faktura fra leverandøren af SPS, skal du tjekke, om fakturaen er korrekt i forhold til den ydelse, der er blevet leveret. Fakturaen skal også sammenholdes med bevillingen i SPS2005. 

Vi kan ikke refundere udgifter, der overstiger det beløb, der er blevet bevilget.

Når fakturaen er tjekket, kan du betale leverandøren.

Fristen på 30 dage må ikke overskrides

For at få refusion skal der være oprettet en refusionsanmodning senest 30 dage efter, at fakturaen er betalt. Refusionsanmodningen skal også være frigivet indenfor 30-dages fristen. Hvis fristen bliver overskredet, kan vi ikke udbetale refusionen.

2 Du opretter en refusionsanmodning

Når fakturaen er betalt, kan du oprette en refusionsanmodning i SPS2005. Anmodningen skal godkendes af en af dine kolleger for at kunne blive frigivet i systemet.

Vær opmærksom på, at det er uddannelsesstedernes ansvar at opbevare de originale fakturaer fra leverandørerne, da både Rigsrevisionen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan forlange at se de originale fakturaer.

Brug bevillingslisten, når du opretter en refusionsanmodning

Du opretter lettest en refusionsanmodning ved at finde bevillingen via menupunktet ”Bevillingsliste” i SPS2005.

Dobbeltklik herefter på den relevante linje. Du kommer nu direkte til den side, som hedder ”Refusionsanmodning”.

3 Udgiften bliver refunderet

Når refusionsanmodningen er oprettet og frigivet, bliver udgiften refunderet. Pengene bliver som regel sat ind på uddannelsesstedets NemKonto inden for 14 dage.

Du kan se, hvad udbetalingen dækker i refusionslisten

Når vi har refunderet de afholdte udgifter, bliver udbetalingen vist på siden ”Refusionsliste” i SPS2005. Det er muligt at søge på cpr-nummer og overførsels- og støtteperiode. Du kan se både overførte og ikke-overførte refusionsanmodninger på refusionslisten.

Refusionen bliver udbetalt pr. institutionsnummer

Det betyder, at hvis et uddannelsessted har flere institutionsnumre, bliver der udbetalt et antal beløb, der svarer til antallet af institutionsnumre.

Afstem beløbet med refusionslisten

Du skal afstemme det udbetalte beløb med refusionslisten i SPS2005. Du kan udskrive refusionslisten for det pågældende institutionsnummer og den relevante overførselsperiode.

Refusion for bevillinger, hvor perioden er udløbet

Selvom perioden på bevillingen er udløbet inden for et kalenderår, kan du stadig nå at søge om refusion.

Hvis støtten for eksempel er ydet i foråret, kan der godt søges om refusion senere på året, selvom perioden på bevillingen er udløbet.

Det gælder dog stadig, at der skal være søgt om refusion senest 30 dage efter, at fakturaen er betalt.

Refusion ved årsskiftet

Ved et årsskifte kan der normalt søges om refusion af bevillinger fra kalenderåret før medio januar i det nye år. Den præcise dato bliver meldt ud i en nyhed her på spsu.dk.

Fakturaen kommer efter refusionsfristen i januar

Hvis du først modtager en faktura efter refusionsfristen i januar, kan du stadig få beløbet refunderet, hvis bevillingen er fra kalenderåret før.

Kontakt os, så vi kan ændre perioden på bevillingen.

Husk, at der stadig skal være søgt om refusion senest 30 dage efter, at fakturaen er betalt. Du kan kontakte os på sps@stukuvm.dk  

Refusion for instruktion og studiestøttetimer

Du kan søge om refusion for instruktionstimer og studiestøttetimer, når timerne er afholdt.Det vil sige, at når underviseren har fået udbetalt løn for instruktionstimer og studiestøttetimer, kan du søge om refusion for lønnen.

Betalingsdatoen er den dag, lønnen er udbetalt. Rammen er et maksimum for det antal timer, den enkelte elev bliver tilbudt, og som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efterfølgende kan refundere.

Det betyder, at hvis der for eksempel kun er behov for seks instruktionstimer ud af en ramme på ti, skal der kun søges om refusion for de seks timer, som faktisk er afholdt.

Refusion for studiestøttetimer eller instruktion afholdt på hold

Når du søger om refusion vedrørende studiestøttetimer eller instruktionstimer afholdt på hold, skal der tages højde for de "stordriftsfordele", der er forbundet med at tilrettelægge støtten på den måde.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder refusion for det faktiske timeforbrug. Udgifterne for de afholdte timer skal derfor fordeles mellem de enkelte elevers bevillinger, når du søger om refusion.

Et hold kan bestå af to til flere deltagere. Uddannelsesstedet kan vælge at bemande holdet med en eller flere støttegivere, afhængig af holdets størrelse, deltagernes vanskeligheder og indholdet.

Læs mere om støtte på hold og se en model for udregning af antal timer, der kan søges om refusion for på spsu.dk

Refusion for frie fagskoler, efterskoler og frie kostskoler

Refusion foregår lidt anderledes for frie grundskoler og almene efterskoler.

Det kan du læse om på den side, der handler om administration af hjælpemidler på disse områder.

Administration af hjælpemidler for frie grundskoler på spsu.dk

Administration af hjælpemidler for almene efterskoler på spsu.dk

Sidst opdateret: 8. juli 2020