Hop til indhold
Lyt

Neurologiske funktionsnedsættelser dækker blandt andet over medfødte hjerneskader, erhvervede hjerneskader, epilepsi, senfølger efter hjernerystelse, Cerebral Parese, kronisk migræne og kronisk hovedpine.

Kursister med neurologiske funktionsnedsættelser kan blandt andet opleve udfordringer med udpræget lyd- og lysfølsomhed, udtrætning, energiforvaltning, struktur, overblik mm.

Nedenfor kan du se en liste over de former for støtte, kursister med neurologiske funktionsnedsættelser kan få bevilget gennem SPS-ordningen. Styrelsen bevilger støtten på baggrund af en konkret vurdering af kursistens udfordringer.

Hvert enkelt punkt fører videre til en beskrivelse af støtteformen.

Neuropsykologisk afklaring

Hjælpemiddelafprøvning

Studiematerialer fra Nota

IntoWords

Ergonomiske hjælpemidler

Studiestøttetimer

Støttepersontimer

Ansøgning om SPS

Når du ansøger om SPS til en elev med en neurologisk funktionsnedsættelse, skal du lave en beskrivelse af de konkrete udfordringer, som eleven har i den studiemæssige kontekst.

Du skal også beskrive, hvilke udfordringer eleven oplever i løbet af skoledagen. Du kan tage udgangspunkt i de udfordringer, der knytter sig til forskellige studiemæssige situationer, for eksempel undervisning, gruppearbejde, læsning af faglige tekster, opgaveskrivning, forberedelse mm.

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om SPS til elever med en neurologisk funktionsnedsættelse i SPSA, skal ansøgningen vedhæftes dokumentation for elevens funktionsnedsættelse.

Dokumentationen kan bestå af erklæringer/vurderinger fra læge, neuropsykolog og øjenlæge.

Sidst opdateret: 30. oktober 2023