Hop til indhold
Lyt

Der er følgende trin, du skal igennem, når du ansøger om specialpædagogisk støtte (SPS) til en elev, kursist eller studerende:

  1. Du identificerer støttebehovet.
  2. Du ansøger om støtte i ansøgningssystemet SPSA.
  3. Styrelsen behandler ansøgningen.
  4. Du bestiller støtten eller igangsætter støtten på uddannelsesstedet.
  5. Leverandøren leverer, og du kontrollerer.
  6. Du udleverer eventuelt hjælpemidler til eleven eller den studerende.
  7. Du betaler fakturaen og søger om refusion.
  8. Læs mere om de enkelte trin på siden "Sådan søger du om SPS" (spsu.dk)

    Læs eller se vejledninger til, hvordan du bruger SPSA (spsu.dk)

 

Administration af hjælpemidler

Nedenfor kan du læse om, hvordan du administrerer hjælpemidler, der er bevilget via SPS-ordningen.

Hvis skolen modtager en elev fra en fri grundskole, en efterskole eller en fri fagskole kan elevens hjælpemidler blive flyttet med.

Skolen skal i denne situation overflytte hjælpemidlet i SPSA.

Hjælpemidler, der er bevilget på en kommunal folkeskole, kan ikke overflyttes.

 

Hvis eleven skifter til en anden fri grundskole, efterskole, fri fagskole eller en ungdomsuddannelse, kan eleven tage hjælpemidlerne med.

Eleven skal bede det nye uddannelsessted om at søge om en overflytningsbevilling her i styrelsen.

Hvis eleven har fået bevilget hjælpemidler på en fri grundskole eller en efterskole og flytter til en kommunal folkeskole, skal hjælpemidlerne afleveres på den gamle skole, inden eleven stopper.

Skolen skal returnere hjælpemidlerne til leverandøren.

Hvis en elev stopper på skolen og fortsætter på en kommunal folkeskole, skal hjælpemidlet sendes retur.

It-hjælpemidler, der er bevilget til ordblinde elever, skal retur til Atea.

Du kan bestille en returlabel hos Atea på flexvalgsportalen (sps.flexvalg.dk)

https://sps.flexvalg.dk/site/returns.aspx

Hvis en elev får stjålet et hjælpemiddel, der er bevilget af styrelsen, betaler vi for et nyt hjælpemiddel. 

Du skal oprette en ny ansøgning i SPSA og søge om at få hjælpemidlet erstattet. Ansøgningen opretter du på samme måde, som når du søger om hjælpemidler. Du skal vedhæfte politianmeldelsen til ansøgningen i SPSA. 

Styrelsen bevilger et tilsvarende hjælpemiddel, som skolen kan købe hos den anviste leverandør. 

Uanset om hjælpemidlet er blevet stjålet i hjemmet eller på skolen, skal tyveriet ikke anmeldes til forsikringen, men til politiet.

Hvis eleven oplever problemer med computeren, skal skolen kontakte Atea, som vurderer, om computeren skal sendes til reparation.

Hvis hjælpemidlet skal til reparation hos Atea, skal du lave en aftale med dem.

Kontaktoplysninger til Atea (spsu.dk)

Husk at sikkerhedskopiere

Eleven kan ikke forvente at få den samme computer tilbage. Det er derfor meget vigtigt, at eleven løbende laver sikkerhedskopier af vigtige dokumenter. 

Du vil enten få en faktura på en reparation, hvis fejlen har kunnet udbedres, eller en faktura på et nyt hjælpemiddel. 

Skolen skal betale fakturaen og kan efterfølgende få refusion.

Du skal oprette en ansøgning og skrive i ansøgningen, hvilket udstyr der er blevet repareret, for eksempel "Reparation af pc". Du skal også oplyse fakturabeløbet eksklusiv moms. Fakturaen skal vedhæftes i SPSA. 

Når ansøgningen er behandlet af styrelsen, skal du oprette en refusionsanmodning for at få udgiften refunderet.

Vejledning til hvordan du opretter en refusionsanmodning i SPSA (spsu.dk)

Sidst opdateret: 29. februar 2024