Hop til indhold
Lyt

Har du brug for SPS?

Her kan du se en video om, hvordan du søger SPS.

Den SPS-ansvarlige er en studievejleder eller anden ansat på skolen

Du kan kontakte skolen allerede inden, du starter på din uddannelse og blive sat i forbindelse med den SPS-ansvarlige. 

Er du startet på din uddannelse, kan du spørge en af dine lærere eller administrationen på din skole, om hvem der er de SPS-ansvarlige. 

Sammen med den SPS-ansvarlige skal du tale om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de andre elever. 

Hvis du har dokumentation for en funktionsnedsættelse, for eksempel en beskrivelse fra en læge, skal du tage den med til samtalen.

Den SPS-ansvarlige spørger dig om, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der bliver stillet til elever på den uddannelse, du tager. 

I skal sammen beskrive nogle forslag til støtte, som kan afhjælpe de vanskeligheder, der kan opstå på uddannelsen på grund af funktionsnedsættelsen. 

Inden du taler med den SPS-ansvarlige, kan du derfor tænke over:

  • hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen 
  • hvorfor du tror, at du ikke kan det 
  • hvilken støtte, der vil bringe dig i stand til at kunne

Ansøgning om SPS

Hvis du vil søge om SPS, opretter skolen en ansøgning på dine vegne, og sender den til styrelsen sammen med dokumentation for din funktionsnedsættelse. Vi behandler herefter ansøgningen og træffer en afgørelse. Du får svar på ansøgningen via Digital Post.

Når du har modtaget brevet fra styrelsen, skal du kontakte skolen. Den SPS-ansvarlige på skolen kan informere dig om, hvad der videre skal ske. Det kan også være, at skolen tager kontakt til dig, men det er en god idé at være opmærksom på, om du har fået et brev om SPS. 

Læs hvordan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet behandler oplysninger om dig (spsu.dk) ReadSpeaker Lyt

Hvis du får afslag

Får du afslag på din ansøgning, kan du klage over afgørelsen. Klagefristen er fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Læs her, hvordan du kan klage over en afgørelse

Sidst opdateret: 20. februar 2024