Hop til indhold
Lyt

Hvad er ordblindhed?

Ordblindhed er en indlæringsvanskelighed, som gør det er svært at lære at koble bogstav og lyd. Det gør det vanskeligt at lære at læse og stave og at udvikle sikre læse- og skrivekompetencer. Ordblindhed findes i mange grader og opleves forskelligt fra person til person. 

Som ordblind studerende kan du opleve en række studierelaterede udfordringer, blandt andet:

  • Vanskeligheder med at huske det, du læser
  • Vanskeligheder med at nå alle læse- og skriveopgaver
  • Vanskeligheder med at komme fra tanke til skrift
  • Vanskeligheder med at få struktur på skriftlige opgaver
  • Vanskeligheder med at formulere dig præcist på skrift

Hvilken støtte kan jeg få?

Nedenfor kan du se en liste over de former for støtte, du kan få som ordblind studerende gennem SPS-ordningen. Det er ikke sikkert, at alle støtteformerne vil være relevante for dig. Hvert enkelt punkt fører videre til en beskrivelse af støtteformen. 

Studerende med ordblindhed kan efter behov få:

IntoWords

Computer

Instruktionstimer i IntoWords

Videovejledninger i læse-skriveteknologi

Studiematerialer fra Nota

Studiestøttetimer

USB-stik med IntoWords

C-pen

Håndscanner

OCR-behandlingsprogram (FineReader)

Læs her, hvordan du søger om SPS

Overflytning af hjælpemidler

Hvis du allerede har hjælpemidler i udlån gennem SPS-ordningen fra en tidligere uddannelse, kan du få overflyttet hjælpemidlerne til den nye uddannelse. Kontakt den SPS-ansvarlige på dit uddannelsessted, som kan hjælpe dig med at få overflyttet hjælpemidlerne. 

Dokumentation

Du kan få SPS, hvis du er ordblind. Du skal aflevere dokumentation for din ordblindhed til dit uddannelsessted. Hvis du ikke har dokumentation for din ordblindhed, kan den SPS-ansvarlige på dit uddannelsessted vejlede dig til, hvad du skal gøre.

Dokumentation for ordblindhed består typisk af Ordblindetesten eller lignende test.

Hvis du allerede er testet ordblind

Måske har du allerede den rette dokumentation, når du starter på uddannelsen. Det kan for eksempel være, du har fået taget en ordblindetest i grundskolen eller på en ungdomsuddannelse. Dette gælder, uanset hvilken ordblindetest du har fået taget. Det er vigtigt, du ikke blot får taget en ny ordblindetest.

Hvis du er blevet testet for ordblindhed på en tidligere uddannelse, er der stor sandsynlighed for, at du er blevet testet med Ordblindetesten. Ordblindetesten er den test, de fleste uddannelsessteder i Danmark bruger. Du kan finde din Ordblindetest på ordblindetest.dk, hvis du ikke allerede har en kopi af testen.

Når du er testet med Ordblindetesten, kan du få SPS, hvis testen viser, at du er ordblind. Det er du, hvis dit resultat er i den røde kategori. 

De almindelige støtteformer til studerende på videregående uddannelser er: IntoWords, instruktionstimer, studiematerialer fra Nota og studiestøttetimer. Du kan søge om disse støtteformer uden yderligere afklaring, hvis resultatet af din Ordblindetest er i den røde kategori. 

Score i den gule kategori i Ordblindetesten

Du kan som udgangspunkt ikke få SPS, hvis dit resultat er i den gule kategori. Gul kategori betyder, at du har nogle vanskeligheder, men at du ikke er ordblind. 

I særlige tilfælde kan du få SPS, selv om dit resultat på Ordblindetesten er i den gule kategori. Hvis der er tegn på, at det kunne være dig, vil du få foretaget nogle supplerende test hos en af vores leverandører. Vi vurderer, om du er berettiget til støtte på baggrund af din Ordblindetest og testrapporten fra leverandøren. Kontakt den SPS-ansvarlige på dit uddannelsessted for at høre nærmere.  

Hvis du ikke er testet for ordblindhed endnu

Hvis du ikke er testet for ordblindhed, men tror, du kan være ordblind, skal du kontakte den SPS-ansvarlige på dit uddannelsessted. Den SPS-ansvarlige kan hjælpe med at vurdere, om du skal testes for ordblindhed og ansøge om en ordblindetest. Ordblindetesten udføres af en af vores leverandører.

Styrelsens serviceleverandør, Atea, står for support af læse-skriveteknologien og bevilgede computere.

Find kontaktoplysninger her

Kontakt dit uddannelsessted i forhold til materiale til prøver og eksamen. Du er også velkommen til at kontakte Nota for at få vejledning.

Her finder du kontaktoplysninger til Nota (nota.dk)

Sidst opdateret: 9. februar 2024