Hop til indhold
Lyt

Første skridt til at få SPS er at kontakte den SPS-ansvarlige på uddannelsesstedet. Den SPS-ansvarlige er en studievejleder eller en anden ansat på uddannelsesstedet. 

Du kan kontakte uddannelsesstedet så snart du er optaget på uddannelsen, og blive sat i forbindelse med den SPS-ansvarlige. Er du startet på din uddannelse, kan du spørge en af underviserne eller administrationen på uddannelsesstedet, hvis du ikke ved, hvem der er den SPS-ansvarlige. 

Gør tidligt opmærksom på dit behov for støtte

Det er vigtigt, at du gør uddannelsesstedet opmærksom på dit behov for støtte. Det betyder, at det er en god idé, at kontakte dit nye uddannelsessted, så snart du er optaget, og gøre opmærksom på dit behov for støtte.

Ordblindetesten er din dokumentation

Har du tidligere taget Ordblindetesten, skal du tage den med første gang, du mødes med den SPS-ansvarlige. Har du ikke tidligere taget Ordblindetesten, men har mistanke om, at du er ordblind, kan den SPS-ansvarlige guide dig i forhold til at blive testet hos en af styrelsens leverandører.

Dit behov for støtte bliver udredt på baggrund af Ordblindetesten. Når I har afklaret, hvilke hjælpemidler og anden støtte du har behov for, opretter den SPS-ansvarlige en ansøgning, og sender den til styrelsen.

Når hjælpemidlerne er bevilliget, får du besked i e-Boks. Det kan også være, at den SPS-ansvarlige kontakter dig. Derefter får du hjælpemidlerne udleveret.

Udredning af dit støttebehov

Når du starter på en videregående uddannelse, kan du få bevilget en udredning af dit støttebehov. I forbindelse med udredningen vil en af styrelsens leverandører tale med dig om, hvilke hjælpemidler og anden støtte, du kan få brug for på din nye uddannelse.

Du kan tage dine hjælpemidler fra en tidligere uddannelse med

Hvis du har fået bevilget hjælpemidler på en tidligere uddannelse, kan du tage dine hjælpemidler med på din nye uddannelse. Hvis du allerede har hjælpemidler, skal du bede den SPS-ansvarlige om at sørge for, at udlånet af hjælpemidlerne bliver forlænget.

Læs mere om støtteformer for studerende på videregående uddannelser med ordblindhed

Der er flere former for kompenserende læse- og skriveteknologi, som kan hjælpe dig med at komme igennem et studie. 

Du får typisk bevilget en programpakke til installation på din egen computer. En programpakke indeholder programmer, der læser dine tekster op på computeren og hjælper dig med at stave, ved at foreslå ord, når du skriver. 

Programpakken kan både installeres på pc og Mac-computer. 

Hvis du ikke har adgang til en computer, hvor du kan anvende de kompenserende programmer, kan du få bevilget en it-startpakke. Det er en bærbar computer, hvor programmerne, der hjælper dig med at læse og stave, allerede er installeret, når du modtager computeren.   

Du får 6 timers instruktion, når du skal lære at bruge programmerne i programpakken eller it-startpakken.

Hjælpemidlerne er et udlån

Når du får udleveret hjælpemidlerne, skal du skrive under på en udlånserklæring.

Når du afslutter eller afbryder din uddannelse, skal du selv sende hjælpemidlerne tilbage til leverandøren. Du modtager et brev i e-Boks om, hvordan du skal sende hjælpemidlerne retur, når du nærmer dig afslutningen på din uddannelse.

 

Studiebøger og andet undervisningsmateriale kan blive produceret i et format, der kan læses op, og det kan materialer og opgaver også.

Nota er leverandør af studiematerialer. Nota kan rådgive dig i forbindelse med leveringsformer og formater og ved bestilling af produktion af nyt materiale.

Du skal have en bevilling, før du kan få adgang til studiematerialer hos Nota.

Du kan bestille studiematerialer på www.nota.dk

Hvis dine hjælpemidler går i stykker eller ikke fungerer tilfredsstillende, kan du kontakte SPS-supporten hos leverandøren af hjælpemidlerne.

Find kontaktoplysninger her

Kontakt dit uddannelsessted i forhold til materiale til prøver og eksamen. Du er også velkommen til at kontakte Nota for at få vejledning.

Her finder du kontaktoplysninger til Nota

Sidst opdateret: 13. juli 2022