; Hop til indhold
Lyt

Første skridt til at få SPS er at kontakte den SPS-ansvarlige på uddannelsesstedet. Den SPS-ansvarlige er en studievejleder eller en anden ansat på uddannelsesstedet. 

Du kan kontakte uddannelsesstedet så snart du er optaget på uddannelsen, og blive sat i forbindelse med den SPS-ansvarlige. Er du startet på din uddannelse, kan du spørge en af underviserne eller administrationen på uddannelsesstedet, hvis du ikke ved, hvem der er den SPS-ansvarlige. 

Gør tidligt opmærksom på dit behov for støtte

Det er vigtigt, at du gør uddannelsesstedet opmærksom på dit behov for støtte. Det betyder, at det er en god idé, at kontakte dit nye uddannelsessted, så snart du er optaget, og gøre opmærksom på dit behov for støtte.

Ordblindetesten er din dokumentation

Har du tidligere taget Ordblindetesten, skal du tage den med første gang, du mødes med den SPS-ansvarlige. Har du ikke tidligere taget Ordblindetesten, men har mistanke om, at du er ordblind, kan den SPS-ansvarlige guide dig i forhold til at blive testet hos en af styrelsens leverandører.

Dit behov for støtte bliver udredt på baggrund af Ordblindetesten. Når I har afklaret, hvilke hjælpemidler og anden støtte du har behov for, opretter den SPS-ansvarlige en ansøgning, og sender den til styrelsen.

Når hjælpemidlerne er bevilliget, får du besked i e-Boks. Det kan også være, at den SPS-ansvarlige kontakter dig. Derefter får du hjælpemidlerne udleveret.

Udredning af dit støttebehov

Når du starter på en videregående uddannelse, kan du få bevilget en udredning af dit støttebehov. I forbindelse med udredningen vil en af styrelsens leverandører tale med dig om, hvilke hjælpemidler og anden støtte, du kan få brug for på din nye uddannelse.

Du kan tage dine hjælpemidler fra en tidligere uddannelse med

Hvis du har fået bevilget hjælpemidler på en tidligere uddannelse, kan du tage dine hjælpemidler med på din nye uddannelse. Hvis du allerede har hjælpemidler, skal du bede den SPS-ansvarlige om at sørge for, at udlånet af hjælpemidlerne bliver forlænget.

Læs mere om støtteformer for studerende på videregående uddannelser med ordblindhed

Der er flere former for kompenserende læse- og skriveteknologi, som kan hjælpe dig med at komme igennem et studie. 

Du får typisk bevilget en programpakke til installation på din egen computer. En programpakke indeholder programmer, der læser dine tekster op på computeren og hjælper dig med at stave, ved at foreslå ord, når du skriver. 

Programpakken kan både installeres på PC og Mac-computer. 

Hvis du ikke har adgang til en computer, hvor du kan anvende de kompenserende programmer, kan du få bevilget en it-startpakke. Det er en bærbar computer, hvor programmerne, der hjælper dig med at læse og stave, allerede er installeret, når du modtager computeren.   

Du får 6 timers instruktion, når du skal lære at bruge programmerne i programpakken eller it-startpakken. 

Når du får udleveret hjælpemidlerne, skal du skrive under på en udlånserklæring.

Når du afslutter, eller hvis du afbryder, din uddannelse, skal du sende hjælpemidlerne tilbage til leverandøren. Du modtager et hjemkaldelsesbrev via e-Boks med nærmere information.

Når it-hjælpemidlerne skal retur

Inden du sender hjælpemidlerne retur, skal du udfylde en returformular på it-leverandørens hjemmeside. Herefter får du en pakkeseddel sendt pr. mail. Når du bruger pakkeseddelen er forsendelsen betalt.

Hvis dine it-hjælpemidler går i stykker eller ikke fungerer tilfredsstillende, kan du kontakte SPS-supporten hos leverandøren af hjælpemidlerne.

Studiebøger og andet undervisningsmateriale og materialer til eksamen kan blive produceret i et format, der kan læses op, og det kan materialer og opgaver til også.

Eksamensmaterialer ligger som regel i et allerede tilgængeligt format på netprøver.dk.

Hvis de ikke findes på netprøver.dk skal eksamensmaterialerne bestilles hos Nota i et bearbejdeligt tilgængeligt format.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Nota for at få vejledning.

Eksamen skal afspejle studiehverdagen

Eksamen skal afspejle studiehverdagen, og de støtteformer, som du har modtaget og benyttet dig af til daglig, bør derfor være tilgængelig under eksamen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bevilger som udgangspunkt kun støtte til eksamen til studerende, som i forvejen er kendt i SPS-sammenhæng.

Mundtlige eksamener

Du skal trække, men ikke se, spørgsmålet fire uger før eksamen, for at give Nota god tid til at producere eksamensspørgsmålet.

Du får ikke at vide hvad spørgsmålet er, men underviserne har nu mulighed for at sende materialet til Nota.

Som ved alle andre eksamenstrækninger skal du have flere spørgsmål at vælge imellem, så den opgave den studerende trækker, ikke er bestemt på forhånd.

Det forudsættes i alle tilfælde, at den eksamensansvarlige opbevarer forsendelser med eksamensopgaver fra Nota uåbnede og i sikker forvaring frem til eksamenstidspunktet.

Bestil eksamensmaterialer hos Nota

Studiematerialer på særlige medier

Studiematerialer er studiebøger eller undervisningsmateriale, der er produceret i et format, som kan afspilles via talesyntesen på en computer.

Nota er leverandør af studiematerialer. De kan også rådgive dig i forbindelse med leveringsformer og formater og ved bestilling af produktion af nyt materiale.

Du skal have en bevilling før du kan få adgang til studiematerialer hos Nota.

Du kan bestille studiematerialer på www.nota.dk

Sidst opdateret: 20. januar 2022