Hop til indhold
Lyt

Har du brug for SPS?

Her kan du se en video om, hvordan du søger SPS.

Du kan få SPS på en videregående uddannelse, hvis du har behov for støtte til at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre studerende og har dokumentation for din funktionsnedsættelse. Det kan for eksempel være dokumentation fra en læge, der beskriver din funktionsnedsættelse, eller Ordblindetesten, der viser, at du er ordblind.

Møde med den SPS-ansvarlige

Du skal have et møde med den SPS-ansvarlige, hvor I taler om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de andre studerende. Den SPS-ansvarlige kan fortælle dig om de muligheder for støtte, der hører under SPS-ordningen.

Til samtalen spørger den SPS-ansvarlige dig om, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der bliver stillet til studerende på den uddannelse, du tager.

I skal sammen beskrive nogle forslag til støtte, som kan afhjælpe de vanskeligheder, der kan opstå på uddannelsen på grund af funktionsnedsættelsen.

Inden du taler med den SPS-ansvarlige, kan du derfor tænke over:

  • hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen
  • hvorfor du tror, at du ikke kan det
  • hvilken støtte, der vil bringe dig i stand til at kunne mestre studiehverdagen bedst muligt

Hvem er SPS-ansvarlig?

Det er forskelligt hvem der er ansvarlig for SPS på uddannelsesstederne. Den SPS-ansvarlige kan derfor være en studievejleder, en ansat i et SPS-sekretariat eller noget helt tredje. Du kan finde kontaktoplysninger til de SPS-ansvarlige på dit studiesteds hjemmeside.

Samtalen kan finde sted, inden du starter på studiet

Du kan tage samtalen allerede inden du starter på studiet, hvis du er blevet optaget. Samtalen kan også finde sted, når du har været i gang med studiet et stykke tid, og har fundet ud af, at du har brug for støtte for at kunne gennemføre studiet, eller finder ud af, at dit støttebehov har ændret sig.

Samtalen er med til at afklare præcis hvilke behov du har for støtte, og hvad det betyder for dig i forhold til den uddannelse, du er optaget på eller er i gang med.

Ansøgning om SPS

Hvis du vil søge om SPS, opretter dit uddannelsessted en ansøgning på dine vegne, og sender den til styrelsen sammen med dokumentation for din funktionsnedsættelse. Vi behandler herefter din ansøgning og træffer en afgørelse. Du får svar på din ansøgning via Digital Post. 

Uddannelsesstedet kan vælge at bruge styrelsens ansøgningsskema i forbindelse med samtalen/ansøgningen om SPS. Det er ikke et krav, at uddannelsesstedet anvender ansøgningsskemaet.

Når du har modtaget brevet fra styrelsen, skal du kontakte dit uddannelsessted. Den SPS-ansvarlige på dit uddannelsessted kan informere dig om, hvad der videre skal ske.

Download ansøgningsskema (pdf) ReadSpeaker Lyt

Læs hvordan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet behandler oplysninger om dig (spsu.dk) ReadSpeaker Lyt

Dokumentation for din funktionsnedsættelse

Det er en god idé, at sende dokumentationen for funktionsnedsættelsen til den SPS-ansvarlige før samtalen. Dokumentationen kan være et godt udgangspunkt for jeres samtale.

Dokumentationen kan for eksempel være lægelig dokumentation, der beskriver din funktionsnedsættelse eller Ordblindetesten, der viser, at du er ordblind.

Styrelsen har brug for dokumentationen for at kunne behandle din ansøgning.

Hvis du får afslag

Får du afslag på din ansøgning, kan du klage over afgørelsen. Klagefristen er fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Læs her, hvordan du kan klage over en afgørelse (spsu.dk)

Udenlandske statsborgere uden for EU og EØS kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere

Udenlandske statsborgere, der kommer fra lande udenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Den Europæiske Union (EU), kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere i SU og SPS-sammenhæng.

Læs mere om ligestilling med danske statsborgere (su.dk)

Sidst opdateret: 21. februar 2024