Hop til indhold
Lyt

Du har udarbejdet en uddannelsesplan i grundskolen. Den går igen i den kommunale ungeindsats og danner grundlag for den forløbsplan, som bliver lavet i samarbejde mellem dig og FGU-institutionen.

Det er i forløbsplanen, at du i samarbejde med skolen kan bekrive dit behov for SPS.

Når I udarbejder forløbsplanen er det en god idé at have dokumentation med, der beskriver din funktionsnedsættelse.

Sammen kan I tale om, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der bliver stillet til elever på den uddannelse, du tager.

I skal sammen beskrive nogle forslag til støtte, som kan afhjælpe de vanskeligheder, der kan opstå på uddannelsen på grund af funktionsnedsættelsen.

Før I skal udarbejde planen kan du derfor tænke over:

  • hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen
  • hvorfor du tror, at du ikke kan det
  • hvilken støtte, der vil bringe dig i stand til at kunne

Hvis behovet for støtte opstår, når du er startet på FGU

Er du startet på din uddannelse og finder ud af, at du har behov for støtte, kan du spørge en af dine lærere eller administrationen på din skole, om hvem der ansvarlig for at søge om SPS.

I kan tale om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de andre elever.

Hvis du har dokumentation for en funktionsnedsættelse, for eksempel en beskrivelse fra en læge, skal du tage den med til skolen.

Ansøgning og samtykkeblanket

Hos SPS-vejlederen skal du udfylde en samtykkeblanket. Det er en fuldmagt, som giver uddannelsesstedet lov til at søge SPS på dine vegne.

Uddannelsesstedet opretter en ansøgning på dine vegne og sender den til styrelsen. Styrelsen træffer afgørelse i sagen, og du får svar på ansøgningen i din e-Boks. 

Når du har modtaget brevet fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, skal du kontakte skolen. Det kan også være, at skolen tager kontakt til dig, men det er en god idé at være opmærksom på, om du har fået brev om støtten.

Download samtykkeblanket (pdf)

Læs hvordan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet behandler oplysninger om dig på spsu.dk

Hvis du får afslag

Får du afslag på din ansøgning, kan du klage over afgørelsen. Klagefristen er fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Læs her, hvordan du kan klage over en afgørelse

Sidst opdateret: 7. juli 2023