Hop til indhold
Lyt

Styrelsen fik i 2018 udarbejdet en række undersøgelser om inkluderende læringsmiljøer på ungdomsuddannelserne for elever med psykiske sårbarheder. 

Det er Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Ren Viden og Rambøll Management Consulting, der har gennemført undersøgelserne for styrelsen.

Kortlægning af indsatser til psykisk sårbare elever på ungdomsuddannelserne

I en rapport sætter EVA spot på de indsatser, som ungdomsuddannelserne har til den brede gruppe af elever med psykiske sårbarheder. Rapporten sammenfatter resultaterne fra en kvantitativ kortlægning af indsatser til psykisk sårbare elever på alle 288 ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Hent "Kortlægning af indsatser til psykisk sårbare elever på ungdomsuddannelserne" (2018) (pdf)

Samspil mellem specialpædagogik og almen undervisning for psykisk sårbare elever

På baggrund af en caseundersøgelse har EVA udarbejdet en rapport om samspillet mellem SPS og almenundervisningen. Fokus er på skolernes indsatser til SPS-modtagere med psykisk funktionsnedsættelser og psykisk sårbare elever bredt set.

Caseundersøgelsen undersøger tilrettelæggelsen af specialpædagogisk støtte (SPS) til elever med psykiske funktionsnedsættelser på tre udvalgte gymnasier, og den viser, at SPS tilrettelægges forskelligt, og at der er forskellige fordele og udfordringer på alle skoler. Fælles er dog, at de elever, der modtager SPS, oplever positiv betydning af støtten. Undersøgelsen viser dog, at der er et potentiale for at styrke koblingen mellem individuel støtte og almen undervisning.

Hent rapporten Inkluderende læringsmiljøer for psykisk sårbare elever (pdf) 

Hent artikel Inklusion af psykisk sårbare unge på ungdomsuddannelserne (pdf)

Litteraturstudie om specialpædagogisk støtte og inklusion på ungdomsuddannelserne for personer med psykiske funktionsnedsættelser

Litteraturstudiet kortlægger forskningsviden om, hvordan inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogisk støtte kan understøtte unge med psykiske funktionsnedsættelsers trivsel og/eller læring på ungdomsuddannelserne, samt hvilke indsatser, metoder og strategier der er afprøvet og med hvilken virkning.

Hent Litteraturstudie (pdf)

Hent artikel Indblik i resultater fra litteraturstudiet (pdf)

Sidst opdateret: 21. november 2023