Hop til indhold
Lyt

I Styrelsen for Undervisning og Kvalitet arbejder vi for, at alle elever og studerende med funktionsnedsættelser kan uddanne sig på lige fod med andre. Det gør vi ved så vidt muligt at sikre, at elever og studerende med funktionsnedsættelser kan modtage den nødvendige specialpædagogiske støtte (SPS) til tiden. Det kan vi kun lykkes med, hvis en række betingelser er opfyldt.

Vi har som mål, at alle ansøgninger om SPS er behandlet, inden det tidspunkt, hvor eleven eller den studerende har behov for støtten. For at vi kan nå dette mål, skal følgende betingelser være opfyldt:

 1. Vi har modtaget ansøgningen mindst 30 dage før den støttestartdato, der er angivet i SPSA. Vær opmærksom på, at vi først modtager ansøgningen, når samtykket er godkendt af eleven, den studerende eller forældremyndighedsindehaver.
 2. Ansøgningen er oprettet korrekt. Det indebærer eksempelvis, at du har valgt alle relevante funktionsnedsættelser og støtteformer i SPSA.

  Læs eller se vejledning til, hvordan du opretter ansøgning og samtykke i SPSA

  Læs vejledning til, hvordan du angiver funktionsnedsættelser og støtteformer i SPSA

  Læs nyheden om, hvordan du angiver funktionsnedsættelser og støtteformer i SPSA

 3. Ansøgningen er fuldt oplyst.

  Det betyder blandt andet, at:

  - det tydeligt er angivet, hvilken støtte der bliver søgt om

  - det tydeligt er angivet, hvor mange timer der bliver søgt om, hvis der bliver søgt om støttetimer

  - det tydeligt er angivet, hvordan støtten kompenserer for de udfordringer, funktionsnedsættelsen giver i forhold til uddannelsen

  - eleven eller den studerendes funktionsnedsættelse er dokumenteret og al nødvendig dokumentation er vedhæftet ansøgningen. 

  Læs mere om krav til dokumentation (spsu.dk)

Når du har opfyldt ovenstående betingelser, er du med til at sikre, at eleven eller den studerende får støtte til tiden.