Hop til indhold
Lyt

Dokumentation for de forskellige funktionsnedsættelser

Når du søger om SPS, skal du vedhæfte dokumentation til ansøgningen.

Kravene til dokumentationen afhænger af, hvilken funktionsnedsættelse eleven eller den studerende har.

Nedenfor kan du se den mest almindelige dokumentation for en række funktionsnedsættelser.

Ordblindhed

Ministeriets Ordblindetest eller anden dokumentation for ordblindhed. Ordblindetesten er en elektronisk test og bliver typisk udført af en læsevejleder på uddannelsesstedet. 

Studerende på videregående uddannelser, som ikke tidligere er blevet testet med Ordblindetesten, kan få bevilget en test hos en af styrelsens leverandører.

Læs mere om Ordblindetesten (uvm.dk) 

Psykiske funktionsnedsættelser

Ungdomsuddannelser

Lægelig dokumentation fra egen læge, speciallæge eller sygehus, hvor diagnosen fremgår. Udtalelse fra psykolog. I forbindelse med angst og depression, er det vigtigt, at dokumentationen er forholdsvis ny og dækker den aktuelle tilstand.

Dokumentationen skal indeholde en diagnose og elevens navn og CPR-nr. Det skal fremgå, hvilken læge eller sygehus, der har stillet diagnosen.

Videregående uddannelser

Dokumentation fra egen læge, speciallæge eller sygehus, hvor diagnosen fremgår. I forbindelse med angst og depression, er det vigtigt, at dokumentationen er forholdsvis ny og dækker den aktuelle tilstand.

Dokumentationen skal indeholde en diagnose og den studerendes navn og CPR-nr. Det skal fremgå, hvilken læge eller sygehus, der har stillet diagnosen.

Neurologiske funktionsnedsættelser

Dokumentationen kan bestå af erklæringer/vurderinger fra læge, neuropsykolog og øjenlæge.

Dokumentationen skal indeholde en diagnose og elevens eller den studerendes navn og CPR-nr. Det skal fremgå, hvilken læge eller sygehus, der har stillet diagnosen.

Døv eller hørehæmmet

Kopi af journal fra høreklinik eller sygehus eller hørekurve.

Dokumentationen skal indeholde en diagnose og elevens eller den studerendes navn og CPR-nr. Det skal fremgå, hvilken læge eller sygehus, der har stillet diagnosen.

Blind eller svagsynet

Dokumentation fra øjenklinik, speciallæge eller Kennedy Centret, hvor diagnose og aktuel synsstatus fremgår.

Dokumentationen skal indeholde en diagnose og elevens eller den studerendes navn og CPR-nr. Det skal fremgå, hvilken læge eller sygehus, der har stillet diagnosen.

Bevægelseshandicap

Dokumentation fra egen læge, speciallæge eller sygehus, hvor diagnosen fremgår. Ved fremadskridende lidelser, som for eksempel dissemineret sklerose, er det vigtigt, at dokumentationen er forholdsvis ny og dækker den aktuelle tilstand.

Dokumentationen skal indeholde en diagnose og elevens eller den studerendes navn og CPR-nr. Det skal fremgå, hvilken læge eller sygehus, der har stillet diagnosen.

Kronisk eller alvorlig sygdom

Dokumentation fra egen læge, speciallæge eller sygehus, hvor diagnosen fremgår. Dokumentationen skal beskrive de indlæringsmæssige vanskeligheder eller øvrige vanskeligheder, for eksempel bevæge- eller synsvanskeligheder, som har betydning for deltagelse i uddannelsen.

Dokumentationen skal indeholde en diagnose og elevens eller den studerendes navn og CPR-nr. Det skal fremgå, hvilken læge eller sygehus, der har stillet diagnosen.

Sidst opdateret: 9. april 2024