Hop til indhold
Lyt

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har foretaget tilsyn med administration af it-hjælpemidler. Der var udvalgt tre FGU-institutioner, to VUC-institutioner og et AMU-center til tilsynet.

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet var at undersøge om uddannelsesstederne opfylder de eksisterende formelle krav angående samtykkeblanket, varemodtagelse, udlånserklæring, fakturakontrol, betaling og refusion, når it-hjælpemidler indkøbes på styrelsens rammeaftaler.

Tilsynets resultat

Tilsynet viser, at:

  • i 23% af de gennemgåede sager er der en korrekt samtykkeblanket i forbindelse med ansøgning om it-hjælpemidler
  • I alle sager levereres it-hjælpemidlerne til en af uddannelsesstedernes adresser
  • I 65% af sagerne er der en underskrevet udlånserklæring
  • I 65% af sagerne har uddannelsesstederne anmodet om refusion efter, at fakturaen for it-hjælpemidler er betalt.

Uddannelsesstederne blev desuden anmodet om at indsende procedurebeskrivelse for administrationen af it-hjælpemidler. I de tilfælde, hvor styrelsen vurderer, at beskrivelserne ikke sikrer en korrekt og tilstrækkelig administration, er uddannelsesstederne blevet bedt om at uddybe beskrivelsen.

Find blanketter på spsu.dk

Læs om refusion af udgifter på spsu.dk

Konklusion

Styrelsen konkluderer, at uddannelsesstederne i en række sager generelt lever op til kravene for administration af it-hjælpemidler bevilliget via SPS-ordningen.

Styrelsen vurderer desuden, at de mangler, der er vedrørende administration af it-hjælpemidler ikke udgør en risiko for misbrug af midler eller støttemodtagerens retssikkerhed.

Tre uddannelsessteder skal redegøre yderligere for deres praksis vedrørende administration af it-hjælpemidler.

Ud over de efterspurgte redegørelser anses tilsynet for afsluttet for de seks uddannelsessteder, der er udtaget i tilsyn.

Afslutningsnotatet i forbindelse med tilsynet kan læses her (pdf)