Hop til indhold
Lyt

Bekendtgørelse nr. 1947 af 10. december 2020, om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder, træder i kraft den 1. januar 2021.

Bekendtgørelsen vedrører fri- og privatskoler, efterskoler, frie fagskoler, forberedende grunduddannelser, ungdomsuddannelser samt almene og erhvervsrettede voksen og efteruddannelse.

Læs bekendtgørelsen på Retsinformation.dk

Bekendtgørelsesændringen vedrører ikke de videregående uddannelser.

Den reviderede bekendtgørelse medfører i hovedtræk tre ændringer:

For fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler:

Bekendtgørelsesændringen medfører en række ændringer i ansøgnings- og administrationsprocedurerne for personlig assistance, hjælpemidler samt tegnsprogs- og skrivetolk. 

Skolerne skal bl.a. fremover følge samme procedure som de øvrige uddannelsesområder under SPS-ordningen i forbindelse med anmodning om refusion for udlæg til hjælpemidler. Det betyder, at skolerne skal anmode om refusion inden for en frist på 30 dage.

Læs om den ændrede refusionsprocedure på spsu.dk

For FGU:

Med bekendtgørelsesændringen får FGU-institutioner mulighed for at få tilskud til støttetimer til elever, der er i virksomhedspraktik som led i et erhvervsgrunduddannelsesforløb.

Læs om den nye støtteform på spsu.dk

Alle fri- og privatskoler, efterskoler, frie fagskoler og forberedende grunduddannelser har modtaget et brev, der gennemgår ændringerne nærmere.

For øvrige uddannelser:

Den reviderede bekendtgørelse har ingen indholdsmæssig betydning for de øvrige uddannelsesområder, der er omfattet af bekendtgørelsen. Der sker dog en række sproglige og opsætningsmæssige ændringer af selve bekendtgørelsen.

Vejledning til den nye bekendtgørelse

I forbindelse med udstedelsen af den nye bekendtgørelse har SPS-enheden udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen. Formålet med vejledningen er at gøre det lettere for institutionerne og støttemodtagerne at orientere sig om reglerne for bevilling af SPS.

Find vejledningen under Love og bekendtgørelser på spsu.dk

Webinarer for fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler

SPS-enheden tilbyder i januar webinarer om den ændrede ansøgnings- og administrationsprocedure. På webinarerne vil du have mulighed for at stille spørgsmål til SPS-enheden om ændringerne.

Webinarerne vil blive afholdt den 25. januar 2021 kl. 10-11 og den 28. januar 2021 kl. 10:30-11:30. Du kan tilmelde dig et af webinarerne ved at sende en mail til sps@stukuvm.dk.

Høring

Bekendtgørelsesudkastet har været i høring i perioden fra den 27. oktober til den 24. november 2020.

Du kan læse høringssvar og høringsnotat m.v. på Høringsportalen.dk