Hop til indhold
Lyt

Folderen giver inspiration til, hvordan I som ledere på ungdomsuddannelser, kan skabe bedre rammer for den specialpædagogiske støtte (SPS) og sætte SPS på dagsordenen som en fælles strategisk opgave for skolen.

Folderen giver et overblik over, hvem der modtager SPS, og hvad det betyder for eleverne at modtage SPS. Endelig rummer folderen refleksionsspørgsmål, som kan bruges til at drøfte og kvalificere rammerne for SPS på jeres skole.

Læs folderen Bedre skolegang med specialpædagogisk støtte (SPS)