Hvis du som læsevejleder vil teste en elev på FGU, skal du indtil videre angive ”Anden ungdomsuddannelse”. 

Det er nemlig endnu ikke muligt at vælge ”FGU” i listen over klasse- og uddannelsestrin, men Styrelsen for It og Læring, som er produktejere af Ordblindetesten, arbejder på at oprette ”FGU” som valgmulighed.