Hop til indhold
Lyt

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har fået udviklet en funktion i it-fagsystemet SPS2005, som gør det muligt for frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler at ansøge om it-startpakker og programpakker via automatisk tildeling til elever, der er testet ordblinde med Ordblindetesten.

Det betyder, at du fremover kan undgå ventetiden ved manuel sagsbehandling. Funktionen kan bruges i de tilfælde, hvor en elev i testresultaterne i Ordblindetesten entydigt vurderes at være ordblind. 

Det er vigtigt, at du fortsat vedhæfter Ordblindetesten til den automatiske ansøgning i SPS2005. Styrelsen fører tilsyn med, at testen er vedhæftet. 

Hvornår kan du søge med automatisk tildeling? 

Hvis skolen har en uddannet læsevejleder eller en lærer med tilsvarende kompetencer, kan skolen selv teste eleven med Ordblindetesten.

Følgende kriterier skal være opfyldt før du kan oprette en ansøgning med automatisk tildeling:

  • Elevens score i Ordblindetesten skal være i den røde kategori (ordblind)
  • Elevens testresultat i ordforrådstesten skal være 11 eller derover
  • Eleven må ikke have it-hjælpemidler i udlån i forvejen. 

Vejledning til, hvordan du opretter en ansøgning om automatisk tildeling af it-startpakke eller programpakke på spsu.dk

Læs om Ordblindetesten på spsu.dk