Hop til indhold
Lyt

Kompenserende læse-skriveteknologi spiller en væsentlig rolle for elevens udbytte af uddannelsen. Det er derfor vigtigt, at eleven bliver godt instrueret i at anvende kompenserende læse- skriveteknologi.

Vi bevilger 6 timers instruktion sammen med IntoWords. Bevillingen på instruktionstimer gælder det halvår, hvor bevillingen er givet.

Uddannelsesstedet og eleven har adgang til OrdLab.dk, hvor der findes videovejledninger til IntoWords.

Eleven og medarbejdere får adgang via Uni-login, og videovejledningerne forventes at indgå som en aktiv del af instruktionen. Videovejledningerne kan anvendes af eleven under hele uddannelsen.

Tilrettelæggelse af instruktionen

Der er mulighed for at tilrettelægge en del af instruktionen som undervisning på hold og/eller som en del af den almene undervisning.  

Styrelsen anbefaler, at de første to instruktionstimer bliver afholdt individuelt og hurtigst muligt. I løbet af disse to timer kan eleven opnå en grundlæggende forståelse for anvendelsen af læse-skriveteknologi, og eleven kan instrueres i at anvende videovejledningerne på OrdLab.dk.

Herefter anbefales det, at eleven så vidt muligt anvender videovejledningerne på OrdLab.dk på egen hånd til at følge op på den indledende instruktion og komme dybere ind i programmernes funktionalitet.

De resterende 4 instruktionstimer bør anvendes til opfølgning på den indledende instruktion og elevens brug af videovejledningerne på OrdLab.dk.

Timerne kan anvendes individuelt, på SPS-hold eller ved at støttegiveren går med i den almene undervisning. Tilrettelæggelsen skal ske på baggrund af den enkelte elevs behov.

Læs om SPS i undervisningen og på SPS-hold

Virtuel instruktion

Skolen kan give dele af instruktionstimerne virtuelt, hvis eleven er indforstået med det og har udbytte af at modtage støtte virtuelt.

Skolen skal sikre, at den platform, der anvendes til virtuelle møder, er en sikker forbindelse.

Tidsforbrug til instruktion

Behovet for instruktion kan være forskelligt fra elev til elev. For nogle elever er det intuitivt at gå i kast med programmerne, mens andre kan have behov for mere dybdegående instrukser.   

Styrelsen bevilger tilskud til 6 timers instruktion. Hvis der er behov for flere instruktionstimer, kan der søges om det. Det er ikke tanken, at alle elever SKAL have 6 timers instruktion, men de skal have den instruktion, de har behov for.

Uddannelsesstedet søger refusion for det antal timer, der er brugt til instruktion. 

Lær IntoWords at kende

Uddannelsesstedet har ansvar for at give instruktion i IntoWords. Uddannelsesstedet har dermed også ansvar for at have den nødvendige viden til at kunne instruere i IntoWords.

Støttegivere kan bl.a. anvende videovejledningerne på OrdLab.dk til at opdatere sig på viden. Styrelsen udbyder desuden som supplement en række kurser i kompenserende læse-skriveteknologi for støttegivere med ansvar for at give instruktion. 

Læs om grundkursus i kompenserende læse- og skriveteknologi

Læs om udvidet kursus i kompenserende læse- og skriveteknologi

Sidst opdateret: 19. december 2022