Hop til indhold
Lyt

Den faglige støttelærer er en underviser eller en Ph.d. fra den studerendes uddannelsessted.

Afklaringsforløbet kan vise, at den studerende har behov for en faglig støttelærer, der kan give støtte i fag, som er så specialiserede, at det ikke er muligt for studiestøttegiveren at vurdere, hvilke temaer og informationer der er særligt centrale i semesterplanen og dermed at bidrage til at prioritere og planlægge læsningen i løbet af semesteret. 

Den faglige støttelærer arbejder ud fra afklaringsrapporten

Grundlaget for den faglige støttelærers arbejde er den opgavebeskrivelse, der er en del af afklaringsrapporten. Den faglige støttelærer er uddannet ud over kandidatniveau og ansat på støttemodtagerens uddannelsessted. Støttelæreren bliver rekrutteret i det relevante faglige miljø. 

Hvis støtten for eksempel handler om at skrive større opgaver, som bachelorprojekt eller speciale, hvor der kan være behov for støtte til struktur, fagligt overblik og systematik, er det en god idé at benytte en underviser, der i forvejen er en del af den studerendes undervisnings-eller skriveforløb.

Forløb med faglig støttelærer kan være den primære støtte til den enkelte studerende, hvis både studiestøttegiver og studerende vurderer, at det er det mest hensigtsmæssige i et eller flere semestre, på baggrund af de faglige krav og sammensætningen af fag. 

Rammesætning af forløb med faglig støttelærer

Den SPS-ansvarlige søger faglige støtteforløb i SPSA på baggrund af anbefaling fra studiestøttegiveren. Det er studiestøttegiverens ansvar at sikre, at der er klare mål for forløbet og at arrangere og indkalde til opstarts- og evalueringsmøder. 

Forløb med faglig støttelærer har særligt fokus på at styrke og understøtte den studerendes faglige overblik og struktur og benytter strategier, der understøtter den studerendes kognitive evner i en faglig sammenhæng.

Det kan for eksempel være strategier, der hjælper den studerende til at få overblik i et særligt vanskeligt fag eller opbygning af planlægningsværktøjer, som den studerende kan bruge i en konkret skriveproces til inddeling af store projekter i mindre og dermed mere overskuelige delprojekter og arbejdsgange.

Forløbet afsluttes med en evaluering af støtteforløbet på et møde mellem støttelærer, støttemodtager og studiestøttegiver. På den baggrund udarbejder studiestøttegiveren en forløbsbeskrivelse med bidrag fra den faglige støttelærer.

Læs om forløbsbeskrivelsen

Ramme for faglig støttelærer

Støtteforløb med faglig støttelærer søges som rammer af 20 timer inklusiv opstartsmøde og evalueringsmøde med studiestøttegiver og støttemodtager.

Forskellen på studiestøttetimer og faglige støttetimer

Studiestøttetimerne afgrænser sig fra støtteformen faglige støttetimer, der gives af en underviser på uddannelsesstedet. Den faglige støtte er af fagspecifik karakter og tager udgangspunkt i bearbejdning af det faglige stof på uddannelsen som et supplement til den faglige indlæring, der sker i uddannelsen.

En faglig støttelærer yder faglig vejledning og sparring til den studerende for udvikling af strategier, der støtter indlæring og fastholdelse af faglig viden. Faglige støttetimer er et supplement til studiestøttetimerne og bevilges som udgangspunkt ikke som en særskilt støtteform uden at der også bevilges og ydes studiestøttetimer.

Det er studiestøttelæreren, der anbefaler faglige støttetimer, når det vurderes, at den studerende på grund af sin funktionsnedsættelse har vanskeligheder af fagspecifik karakter, som ikke kan kompenseres i studiestøttetimerne.

Der er således ikke tale om en støtte, der kan ydes, hvis den studerende generelt har vanskeligheder med det faglige indhold på uddannelsen, og hvor dette ikke hænger specifikt sammen med følger af funktionsnedsættelsen. 

Sidst opdateret: 27. oktober 2023