Hop til indhold
Lyt

Støtte til at struktur 

Støtte til struktur kan bestå af introduktion til forskellige værkstøjer, der kan støtte den studerende i for eksempel at strukturere læsningen. For nogle støttemodtagere kan det være en udfordring at læse i længere tid ad gangen, og her kan det hjælpe at bryde det, der skal læses ned i mindre bidder. Det kan skabe overblik over pensum, og give et billede af, at den studerende ikke skal overskue alting på en gang. 

Den studerende kan også have brug for stilladsering i forbindelse med at skrive opgaver.  

Støtten kan også handle om at planlægge studiehverdagen på en måde, så der er hensigtsmæssig balance mellem arbejds- og studietid og fritid. 

Redskaber til bedre koncentration

Nogle psykiske vanskeligheder kommer direkte til udtryk med vanskeligheder med koncentration og hukommelse. Den studerende kan derfor have brug for konkrete øvelser og teknikker, der understøtter hukommelse og koncentration. 

Det kan også være relevant at arbejde med studievaner, der tager højde for nedsat koncentration og hukommelse, og at arbejde med at indsætte belønninger og pauser som en del af rutinen i studiet. 

Overblik over semestret og uddannelsen  

Det kan være en god idé at hjælpe den studerende med at afkode forventningerne og de reelle krav på uddannelsen. Det kan give den studerende en fornemmelse af ikke at skulle klare alt på en gang. Fokus kan for eksempel være på at skulle klare en opgave, eller et fag, et skridt ad gangen. 

En realistisk studieplan, der måske er udarbejdet sammen med en underviser eller studievejleder, kan imødekomme følelsen af uoverkommelighed og utilstrækkelighed hos den studerende, og give den studerende et billede af, at der er fremdrift og udvikling i uddannelsen. 

 
Sidst opdateret: 2. maj 2023