Hop til indhold
Lyt

Eleven kan have vanskeligheder med at automatisere tal, antal og størrelser samt fastholde og anvende aritmetiske færdigheder. 

Det anslås, at cirka 1-2 % af befolkningen er talblinde. 

Studiestøttetimer til elever med talblindhed

Den støtteform, det oftest giver mening at ansøge om til elever med talblindhed på ungdomsuddannelser, er studiestøttetimer. Studiestøttetimerne afholdes af en underviser på uddannelsesstedet.

Studiestøtten kan for eksempel indeholde:

 • Drøftelse af strategier til at komme i gang med at arbejde med regning/matematik med eleven
 • Metoder til at planlægge og gennemføre arbejdet og skabe overblik
 • Metoder til at gennemskue og forstå opgaver
 • Arbejde med at opbygge selvtillid i forhold til at arbejde med regning/matematik
 • Instruktion i anvendelse af tallinjen og evt. andre hjælpemidler
 • Verbalisering af arbejdet med at regne og arbejde med matematik
 • Tænke højt og italesætte strategier til læring.

Læs om studiestøtte til talblinde elever på ungdomsuddannelser (spsu.dk)

Dokumentation for talblindhed på en ungdomsuddannelse 

Det kan være vanskeligt at bedømme, om der er tale om en funktionsnedsættelse og ikke om manglende skolekundskaber eller forhold, der skal løses ved pædagogiske tiltag på skolen.

Der er endnu ikke er udviklet en test, der endeligt kan konstatere om støttemodtageren er talblind. Netop derfor er det vigtigt, at matematikunderviseren beskriver elevens vanskeligheder så grundigt og deltaljeret som muligt.

Det gør det nemmere for sagsbehandlerne i SPS-enheden, at afgøre, om der kan bevilges støtte.

Følgende skal anvendes som relevant dokumentation for at afgøre, om der er tale om en funktionsnedsættelse:

 • En grundig beskrivelse af elevens vanskeligheder i forbindelse med matematiske opgaver foretaget af en matematiklærer eller en anden lærer fra det naturvidenskabelige område.
 • Baggrundsoplysninger om elevens erfaringer med matematikfaget i folkeskolen, herunder evt. deltagelse i specialundervisning.
 • Konklusion, test og lærerprotokol på den gennemførte matematiktest.
  Adler Matematikscreening III (2010), kan eventuelt anvendes som er det testværktøj, der kan benyttes indtil Undervisningsministeriets test ligger klar.
  Bemærk, at styrelsen ikke betaler for test og udredning af elever.
 • Beskrivelse af vanskeligheder med tal og talbehandling i dagligdagen, for eksempel penge, klokken, bus/tog tabeller, fornemmelse for tid med videre.
 • Beskrivelse af hvordan eleven har det med faget regning/matematik.
Sidst opdateret: 23. oktober 2023