Hop til indhold
Lyt

Eleven kan have vanskeligheder med at automatisere tal, antal og størrelser samt fastholde og anvende aritmetiske færdigheder. 

Det anslås, at cirka 1-2 % af befolkningen er talblinde. 

Støtteformer og hjælpemidler

Den støtteform, der oftest giver mening at ansøge om til elever med talblindhed på ungdomsuddannelser, er studiestøtte.

Studiestøtten kan for eksempel indeholde:

 • Drøftelse af strategier til at komme i gang med at arbejde med regning/matematik med eleven
 • Metoder til at planlægge og gennemføre arbejdet og skabe overblik
 • Metoder til at gennemskue og forstå opgaver
 • Arbejde med at opbygge selvtillid i forhold til at arbejde med regning/matematik
 • Instruktion i anvendelse af tallinjen og evt. andre hjælpemidler
 • Verbalisering af arbejdet med at regne og arbejde med matematik
 • Tænke højt og italesætte strategier til læring.

Læs om studiestøtte på ungdomsuddannelser

Dokumentation for talblindhed på en ungdomsuddannelse 

Det kan være vanskeligt at bedømme, om der er tale om en funktionsnedsættelse og ikke om manglende skolekundskaber eller forhold, der skal løses ved pædagogiske tiltag på skolen.

Der er endnu ikke er udviklet en test, der endeligt kan konstatere om støttemodtageren er talblind. Netop derfor er det vigtigt, at matematikunderviseren beskriver elevens vanskeligheder så grundigt og deltaljeret som muligt.

Det gør det nemmere for sagsbehandlerne i SPS-enheden, at afgøre, om der kan bevilges støtte.

Følgende kan anvendes som relevant dokumentation for at afgøre, om der er tale om en funktionsnedsættelse:

 • En grundig beskrivelse af elevens vanskeligheder i forbindelse med matematiske opgaver foretaget af en matematiklærer eller en anden lærer fra det naturvidenskabelige område.
 • Baggrundsoplysninger om elevens erfaringer med matematikfaget i folkeskolen, herunder evt. deltagelse i specialundervisning.
 • Eventuel konklusion, test og lærerprotokol på Adler Matematikscreening III (2010), som er det testværktøj, der kan benyttes indtil Undervisningsministeriets test ligger klar.
 • Bemærk, at styrelsen ikke betaler for test og udredning af elever.
 • Beskrivelse af vanskeligheder med tal og talbehandling i dagligdagen, for eksempel penge, klokken, bus/tog tabeller, fornemmelse for tid med videre.
 • Beskrivelse af hvordan eleven har det med faget regning/matematik.

Læs om projekt om talblindhed og udviklingen af testen for talblindhed på uvm.dk

Sidst opdateret: 6. november 2020