Hop til indhold
Lyt

Elever og studerende med talblindhed har en række specifikke udfordringer med at lære matematik, som ikke kan forklares med mangelfuld undervisning, generelle indlæringsvanskeligheder eller psykologiske og sociale årsager.

Eleven eller den studerende kan have vanskeligheder med at automatisere tal, antal og størrelser samt fastholde og anvende aritmetiske færdigheder.

Det anslås, at cirka 1-2 % af befolkningen er talblinde.

Støttetimer til talblinde elever og studerende

Elever på FGU (kun egu-elever i virksomhedspraktik), ungdomsuddannelser og VEU med talblindhed kan få bevilget studiestøttetimer og studerende på videregående uddannelser kan få bevilget faglige støttetimer. Støttetimerne afholdes af en underviser på uddannelsesstedet.

Støttetimerne kan for eksempel bruges til:

  • Drøftelse af strategier til at komme i gang med at arbejde med regning/matematik
  • Metoder til at planlægge og gennemføre arbejdet og skabe overblik
  • Metoder til at gennemskue og forstå opgaver
  • Arbejde med at opbygge selvtillid i forhold til at arbejde med regning/matematik
  • Instruktion i anvendelse af tallinjen og evt. andre hjælpemidler
  • Verbalisering af arbejdet med at regne og arbejde med matematik
  • Tænke højt og italesætte strategier til læring.

Læs om projekt om talblindhed og udviklingen af test for talblindhed på uvm.dk

Sidst opdateret: 7. juli 2023