Hop til indhold
Lyt

Støtten kan hjælpe eleven med at oversætte sociale koder, gøre opmærksom på elevens muligheder for at deltage i sociale arrangementer på en god måde, og gøre eleven opmærksom på, at der findes andre muligheder for støtte. 

Oversættelse af sociale koder 

Elevens vanskeligheder kan betyde, at det er svært at afkode sociale omgangsformer. Her kan støttegiveren fungere som ’oversætter’. Det kan for eksempel være i forbindelse med gruppearbejde, praktik eller i samarbejdet med en vejleder. Støttegiveren kan hjælpe eleven med at se situationen fra flere vinkler og tale med eleven om hensigtsmæssig adfærd, som en hjælp til at undgå konflikter. 

Deltagelse og andre støttemuligheder

Manglende energi, dårligt selvværd og nederlag fra tidligere kan betyde, at eleven har svært ved at deltage i de faglige og sociale tilbud på uddannelsesstedet. Her kan støttegiver være med til at give eleven en oplevelse af at slå til og begynde at få succesoplevelser, når han/hun deltager i uddannelsesstedets tilbud.  

Eleven kan støttes i at gøre brug af studievejleder eller andre støttende funktioner, som for eksempel en psykolog, en coach eller lignende, hvis de findes på skolen. Nogle elever har dog mange professionelle ’støttefunktioner’, som det kan være svært at navigere i. Andre har måske nedtonet deres vanskeligheder og får derfor for lidt støtte, fordi de har et misforstået krav til sig selv om at skulle kunne klare sig selv, uden støtte.

Her kan støttegiveren være med til at hjælpe eleven med at finde balancen. 

Sidst opdateret: 7. juli 2023