Hop til indhold
Lyt

Støtten kan blandt andet handle om at skabe struktur, give eleven redskaber til at styrke koncentrationen og skabe overblik over de opgaver og hændelser, der er i løbet af et semester eller skoleår. 

Støtte til struktur 

Støtte til struktur kan bestå af introduktion til forskellige værkstøjer, der kan støtte eleven i for eksempel at strukturere læsningen. For nogle elever kan det være en udfordring at læse i længere tid ad gangen, og her kan det hjælpe at bryde det, der skal læses ned i mindre bidder. Det kan skabe overblik over pensum og give et billede af ikke at skulle overskue alting på én gang. 

Eleven kan også have brug for stilladsering i forbindelse med opgaveskrivning, eller hjælp til at planlægge studiehverdagen på en måde, så der er hensigtsmæssig balance mellem arbejds-, studie- og fritid. 

Redskaber til bedre koncentration

Nogle psykiske vanskeligheder kommer direkte til udtryk med vanskeligheder med koncentration og hukommelse. Eleven kan derfor have brug for konkrete øvelser og teknikker, der understøtter hukommelse og koncentration. 

Det kan også være relevant at arbejde med studievaner, der tager højde for nedsat koncentration og hukommelse, og at arbejde med at indsætte belønninger og pauser som en del af rutinen i studiet. 

Overblik over semestret eller skoleåret 

Det kan være en god idé at hjælpe eleven med at afkode forventningerne og de reelle krav på uddannelsen. Det kan give eleven en fornemmelse af ikke at skulle klare alt på en gang. Fokus kan for eksempel være på at skulle klare en opgave, eller et fag, et skridt ad gangen. 

En realistisk studieplan, der måske er udarbejdet sammen med en underviser eller studievejleder, kan imødekomme følelsen af uoverkommelighed og utilstrækkelighed hos eleven, og give et billede af, at der er fremdrift og udvikling i uddannelsen. 

Sidst opdateret: 7. juli 2023