Hop til indhold
Lyt

Støtten kan fokusere på at sikre, at eleven er opmærksom på egne ressourcer og får redskaber til mentalisering og til overkomme automatiske negative tanker, og støtte til at yde egenomsorg og forebygge at eleven får eventuelle tilbagefald. 

Støtte til at sikre fokus på egne ressourcer

Eleven kan have behov for støtte og opmuntring til at få øje på egne ressourcer og styrker. Elevens diagnose er givet på baggrund af vanskeligheder og det kan være svært for eleven at få øje på de personlige styrker og kompetencer, som han/hun har. Det kan gøre det svært at præstere på en uddannelse. 

Derfor kan det være med til at fastholde eleven i uddannelse, hvis han/hun får støtte til at anlægge et ressourceperspektiv. 

Studiestøtte kan også være med til at skabe en ro og kontinuitet, som eleven måske ikke selv formår at skabe. 

Støtte til mentalisering 

En vigtig del af den følelsesmæssige støtte er at oparbejde evnen til mentalisering, som er evnen til at forestille sig hvad andre tænker og føler, og på den måde være i stand til at forstå og adskille egne og andres følelser og adfærd. 

Det kan for eksempel være i forbindelse med gruppearbejde, hvor eleven bliver bedre til at skelne mellem egne og andres følelser, og på den måde lærer at adskille faglig feedback og konstruktiv kritik fra personlig kritik. 

Hjælp til at overkomme automatiske negative tanker

Nogle elever kan have social angst og automatiske negative tanker. Det kan derfor være en god idé at arbejde med de negative tanker, eleven har om sig selv, og få dem byttet ud med tanker, der bygger op i stedet for at bryde ned. 

Eleven kan have behov for hjælp til at overkomme frygten for at sige noget i klassen eller deltage på lige fod med andre i gruppearbejde. Her kan små tilpassede udfordringer være med til at understøtte elevens faglige udvikling, når han/hun oplever små succeser. 

Egenomsorg og forebyggelse 

Nogle elever kan stille urealistiske og høje krav til sig selv. Det kan derfor være nødvendigt at arbejde med at tage hensyn til egne vanskeligheder i en krævende studiehverdag, og at opøve en forståelse for, at det er legalt at have nogle begrænsninger. 

Eleven kan også støttes i at blive bedre til at få øje på de faresignaler, der viser sig, når belastningen begynder at blive for stor. Her kan eleven støttes i at drage ekstra omsorg for sig selv.

Sidst opdateret: 7. juli 2023