Hop til indhold
Lyt

Studiestøttetimer til elever med neurologiske funktionsnedsættelser består af faglig sparring og vejledning.

På FGU er det kun egu-elever i virksomhedspraktik, der kan få bevilget studiestøttetimer. Studiestøttetimerne kan kun søges til og anvendes i den periode, hvor eleven er i virksomhedspraktik.

Formålet med støttetimerne er at støtte eleven i at komme godt gennem virksomhedspraktikken, hvor eleven i en længere periode ikke er omfattet af det inkluderende læringsmiljø på FGU-institutionen.

Studiestøttetimer til elever i virksomhedspraktik kan for eksempel bruges til støtte til planlægning, struktur og overblik i opgaveløsningen, støtte til en grundigere eller tydeligere introduktion til opgaver, støtte til igangsættelse af opgaver samt støtte i form af tydelig og kontinuerlig opfølgning på opgaveløsningen.

Der kan også være behov for samtaler i forhold til kommunikation og omgangsformer på praktikstedet med henblik på at undgå misforståelser og konflikter.

Ramme for studiestøtte

Rammen for støttetimer til elever med neurologiske funktionsnedsættelser er op til 5 timer pr. uge.

Uddannelsesstedet kan vælge at lade en underviser på uddannelsesstedet varetage støtten under virksomhedspraktikken.

Uddannelsesstedet kan også indgå aftale med en ekstern støttegiver, for eksempel en medarbejder på praktikstedet. Det er skolens ansvar at sikre kvaliteten af den specialpædagogiske støtte.

Forløbsbeskrivelse

For hvert forløb skal eleven og støttegiveren udarbejde en forløbsbeskrivelse. Formålet med forløbsbeskrivelsen er, at den skal anvendes som et redskab til planlægning, målsætning og evaluering. Forløbsbeskrivelsen skal støtte tilrettelæggelsen af forløbet og sikre den fornødne forventningsafstemning mellem eleven og støttegiveren.

Det skal fremgå af forløbsbeskrivelsen, hvordan de bevilgede timer er blevet brugt, og hvad udbyttet har været. Det skal også fremgå af forløbsbeskrivelsen, om der fortsat er et støttebehov, der gør, at forløbet skal fortsætte, og hvad studiestøttetimerne i så fald skal bruges til. Forløbsbeskrivelsen skal opbevares på uddannelsesstedet.

Læs om forløbsbeskrivelsen

Sidst opdateret: 7. juli 2023