Hop til indhold
Lyt

Den skriftlige plan er et værktøj, der ud fra et pædagogisk sigte har til formål at sikre, at skolen arbejder systematisk med at tilrettelægge specialundervisningsindsatsen for de enkelte elever. Den skriftlige plan for indsatsen skal fortælle, hvordan skolen rent pædagogisk og didaktisk planlægger at støtte den enkelte elev. 

Den skriftlige plan kan danne baggrund for dialog med eleven og forældrene om skolens konkrete indsats for eleven. 

Den skriftlige plan skal være aktuel og handle om de indsatser, der er planlagt i det aktuelle skoleår. Planen skal derfor være klar enten lige før eller lige efter sommerferien. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har lavet en skabelon for den skriftlige plan for specialundervisningsindsatser. 

Det er ikke et krav at anvende skabelonen. Skabelonen er også en vejledning til, hvad de skriftlige planer for indsatsen bør indeholde.

Find skabelon til skriftlig plan for specialundervisningsindsatsen på spsu.dk

Sidst opdateret: 7. juli 2023