Hop til indhold
Lyt

Støtteformen ”Introduktion til tolk” består af samtaler. Første gang, der bevilges tolkebistand til en ny uddannelse, bliver der samtidig bevilget tre timer til introduktion til tolk.

Formålet med samtalerne er, at eleven eller den studerende får det optimale udbytte af den tildelte tolkebistand. Samtidig kan uddannelsesstedet sikre sig, at tolkebevillingen bliver anvendt efter hensigten. 

Hvis der opstår konkrete behov, for eksempel i forbindelse med praktik, kan der ansøges om flere introduktionstimer senere i et uddannelsesforløb.

Hvem skal udføre samtalerne?

Tilskuddet til samtalerne bliver bevilget til en medarbejder på uddannelsesstedet. Det kan være den SPS-ansvarlige, studievejlederen eller tolkebrugerens kontaktperson.

Medarbejderen, der tager samtalerne, skal have kendskab til procedurerne for anvendelse af tolkebistand. 

Læs mere om introduktion til tolk (spsu.dk)

Sidst opdateret: 14. august 2023