Hop til indhold
Lyt

Betingelser for at få SPS på FGU, ungdomsuddannelser og VEU

For at få SPS til en forberedende grunduddannelse (FGU), en ungdomsuddannelse eller en almen eller erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU), skal eleven opfylde nogle generelle betingelser.

Eleven skal:

  • Have en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at eleven har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen.
  • Være optaget på en uddannelse, der er godkendt til SPS.

Se, hvilke ungdomsuddannelser, der er godkendt til SPS (spsu.dk)

Se, hvilke voksen- og efteruddannelser (VEU), der er godkendt til SPS (spsu.dk)

Betingelser for at få SPS på en videregående uddannelse

For at få SPS til en videregående uddannelse, skal den studerende opfylde nogle generelle betingelser.

Den studerende skal:

  • Have en funktionsnedsættelse i en sådan grad, at den studerende har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen.
  • Være optaget på en videregående uddannelse, der er godkendt til SPS.
  • Være dansk statsborger eller efter international overenskomst have ret til støtte på lige fod med danske statsborgere (for eksempel være EU- eller EØS-borger) eller være ligestillet med danske statsborgere.

Se, hvilke videregående uddannelser, der er godkendt til SPS (spsu.dk)

Ansøgning om SPS til udenlandske studerende

I forbindelse med ansøgning om SPS er det uddannelsesstedets ansvar at oplyse, hvis den studerende ikke er dansk statsborger, EU- eller EØS-borger. Hvis uddannelsesstedet har kendskab til, at den studerende er ligestillet efter SU-loven og modtager SU, bedes du oplyse det i ansøgningen. Det er dog ikke en betingelse for at få SPS, at den studerende modtager SU.

Læs om udenlandske statsborgere og ligestilling med danske statsborgere (su.dk)

Betingelser for at få SPS på friskoler og privatskoler samt efterskoler og frie fagskoler

Læs om SPS på friskoler og privatskoler (spsu.dk)

Læs om SPS efterskoler og frie fagskoler (spsu.dk)

Sidst opdateret: 21. februar 2024