Hop til indhold
Lyt

Her kan du læse om, hvordan du skal gøre, hvis eleven eller den studerende skifter uddannelse eller afbryder uddannelsen, om aflevering af hjælpemidler og reparation af hjælpemidler.

Hvis eleven eller den studerende skifter uddannelse

Hvis en elev eller studerende skifter uddannelse, kan hjælpemidlerne blive overført til den nye uddannelse. 

Når eleven eller den studerende starter på den nye uddannelse, skal den SPS-ansvarlige på den nye uddannelse have at vide, at der er hjælpemidler, som skal overflyttes til den nye uddannelse. 

Senest 14 dage efter, at eleven eller den studerende har gjort opmærksom på, at der er hjælpemidler, der skal overflyttes, søger den SPS-ansvarlige på den nye uddannelse om en "overflytningsbevilling".

Der skal stå i ansøgningen, at eleven eller den studerende har hjælpemidler med sig fra et andet uddannelsessted og skal have dem overflyttet. På den måde kan vi se, hvor hjælpemidlerne befinder sig.

Hvis uddannelsen bliver forlænget

Hvis elevens eller den studerendes uddannelse bliver forlænget, skal du ændre slutdatoen i SPSA. 

Du kan ændre slutdatoen i menupunktet ”SPS-modtager, ret”. Du skal skrive den nye slutdato i det felt, som hedder ”Uddannelse slut” og herefter trykke på knappen ”Opdater”.

På ungdomsuddannelser kan du maksimalt forlænge uddannelsen med tre år. På videregående uddannelser kan du maksimalt forlænge uddannelsen med et år, da SPS hænger sammen med rammen for SU. 

Hvis uddannelsen bliver afbrudt

Hvis eleven eller den studerende afbryder uddannelsen, bortfalder retten til SPS.

Du skal derfor give os besked via SPSA, så vi kan stoppe støtten. Du afbryder støtten i menupunktet ”SPS-modtager, ret”. Du skal skrive afbrudsmåned og år i det felt, som hedder ”Afbrudsdato”.

I feltet ”Afbrudsårsag” skal du vælge en årsag til, at uddannelsen bliver afbrudt. Du kan vælge mellem forskellige afbrudsårsager ved at trykke på pilen i feltet. Tryk herefter på knappen ”Opdater”.

Når uddannelsen bliver afbrudt skal eleven eller den studerende aflevere hjælpemidlerne.

Eleven eller den studerende har dog mulighed for at låne hjælpemidlerne i yderligere 3 måneder ved overgang til anden uddannelse, beskæftigelse eller ledighed.

På ungdomsuddannelser skal eleven aflevere hjælpemidlerne på uddannelsesstedet, så de kan blive returneret til leverandøren.

Eleven kan også vælge at rekvirere en pakkelabel fra leverandøren og selv returnere hjælpemidlerne.

På videregående uddannelser har den studerende selv pligt til at sende hjælpemidlet tilbage til leverandøren.  

Aflevering af hjælpemidler 

Hjælpemidlerne er en del af en genbrugsordning. Derfor skal de lånte hjælpemidler tilbage til leverandøren, når eleven eller den studerende afslutter eller afbryder sin uddannelse.

I den måned, hvor eleven eller den studerende afslutter sin uddannelse, sender styrelsen et hjemkaldelsesbrev til elevens eller den studerendes e-Boks.

Det vil fremgå af hjemkaldelsesbrevet, at eleven eller den studerende har mulighed for at låne hjælpemidlerne i yderligere 3 måneder ved overgang til anden uddannelse, beskæftigelse eller ledighed.

Hvis de udlånte hjælpemidler ikke bliver returneret, bliver der sendt en rykker efter tre måneder. Anden rykker bliver sendt efter yderligere to måneder. Anden rykker bliver sendt både til elevens eller den studerendes e-Boks og med almindelig post til hjemmeadressen.

På ungdomsuddannelser skal eleven aflevere hjælpemidlerne på uddannelsesstedet, så de kan blive returneret til leverandøren.

Eleven kan også vælge at rekvirere en pakkelabel fra leverandøren og selv returnere hjælpemidlerne.

På videregående uddannelser har den studerende selv pligt til at sende hjælpemidlerne tilbage til leverandøren.

Hvis uddannelsesstedet returnerer hjælpemidler til leverandøren, skal der rekvireres en returpakkelabel hos leverandøren.

Hvis eleven eller den studerende fortsætter på en ny uddannelse, kan han/hun tage hjælpemidlerne med. Hjælpemidlerne bliver automatisk overført til det nye uddannelsessted og udlånet bliver forlænget, når det nye uddannelsessted opretter en ansøgning.

 

Udlånslisten

Udlånslisten i SPSA er et vigtigt redskab, når du skal have overblik over, hvilke hjælpemidler der er i udlån, og hvilke der skal afleveres.

Det er vigtigt, at du tjekker udlånslisten i SPSA mindst en gang i kvartalet, men gerne oftere.

Du skal kontrollere, at de elever og studerende, som har hjælpemidler i udlån, stadig er i gang med uddannelsen.

Du skal også tjekke om slutdatoen er korrekt. Du kan se elevens eller den studerendes slutdato i udlånslisten i den kolonne, der hedder "Udd. slut".

Hvis en elev eller studerende har forlænget eller afbrudt uddannelsen, skal du sørge for at ændringerne bliver registreret i SPSA.

Hvis slutdatoen er registreret forkert, skal du ændre slutdatoen, så eleven eller den studerende ikke modtager et hjemkaldelsesbrev. Du kan ændre slutdatoen i menupunktet ”SPS-modtager, ret”. Se afsnittet ”Hvis uddannelsen bliver forlænget".

Hvis uddannelsen er afbrudt, skal du afbryde eleven eller den studerende, så der kan blive sendt et hjemkaldelsesbrev. Du kan afbryde eleven eller den studerende
i menupunktet ”SPS-modtager, ret”. Se afsnittet ”Hvis uddannelsen bliver afbrudt”.

Aflevering af studiematerialer

Studiematerialer er elevens eller den studerendes ejendom. Hvis eleven eller den studerende ikke ønsker at beholde materialet, når uddannelsen er slut, skal materialerne bortskaffes af hensyn til bestemmelser i ophavsretsloven.

Studiematerialerne må ikke lånes ud til en anden elev eller studerende.

Særligt om ergonomiske møbler

Ergonomiske stole og hæve-/sænkeborde skal ikke sendes retur. Eleven eller den studerende har mulighed for at overtage møblerne gratis.

Styrelsen dækker ikke eventuelle transportudgifter mellem uddannelsesstedet og elevens/den studerendes hjem.

Hvis eleven eller den studerende ikke ønsker at overtage møblerne, kan de blive på uddannelsesstedet til eventuelt senere brug i SPS-sammenhæng.

Hjælpemidler, som går tabt

Eleven eller den studerende kan få bevilget nye hjælpemidler, hvis de går tabt som følge tyveri, ulykker eller andre pludselige eller uforudsete hændelser.

Hvis det sker, skal du oprette en ny ansøgning i SPSA, hvor du beskriver, hvad der er sket. Ansøgningen skal have en kopi af politianmeldelsen vedhæftet sammen med en beskrivelse af hændelsesforløbet.

Elevens eller den studerendes ansvar for hjælpemidlerne

Hjælpemidlerne er et udlån. Eleven eller den studerende er derfor forpligtet til at tage vare på hjælpemidlet og må ikke sælge, pantsætte, udleje eller låne hjælpemidlet ud.

Eleven eller den studerende kan ikke købe hjælpemidlerne, når uddannelsen er afsluttet.

Reparation af computer

Hvis en elev eller studerende har behov for at få repareret sin computer, skal I (eller eleven/den studerende) kontakte Ateas servicedesk.

Ateas servicedesk beder om oplysninger om støttemodtageren, kontaktperson, uddannelsessted, og en konkret beskrivelse at fejlen.

Herefter får du en e-mail med en pakkelabel.

Husk at tage back-up af det, der ligger på computeren, inden den bliver sendt afsted.

Når udstyret er blevet repareret, bliver du kontaktet af Atea og udstyret bliver returneret til den aftalte adresse.

Vær opmærksom på, at Atea skal have oplyst serienummer og navn på pc’en, når du anmelder en reparation. Det gør ekspeditionstiden kortere.

Kontaktoplysninger til Atea (spsu.dk)

Hvis støttebehovet ændrer sig

Hvis støttebehovet ændrer sig i løbet af uddannelsen, skal du oprette en ny ansøgning i SPSA, der beskriver ændringen.

Det kan for eksempel vise sig, at behovet for praktisk hjælp, sekretærhjælp eller tolkebistand er større eller mindre end først antaget. 

Den nye ansøgning skal oprettes i god tid, og inden den aktuelle bevilling udløber.

Dispensation til eksamen

Det er uddannelsesstedet (rektor, den eksamensansvarlige eller studienævnet), der afgør, om eleven eller den studerende kan få dispensation fra den almene eksamenstid eller -form. Det ikke en del af SPS-ordningen. 

Sidst opdateret: 5. december 2023