Her kan du læse om hvordan du skal forholde dig, hvis eleven eller den studerende skifter uddannelse; om udlevering og aflevering af hjælpemidler og hvad du gør, hvis støttebehovet ændrer sig. 

Hvis eleven eller den studerende skifter uddannelse

Hvis en elev eller den studerende skifter uddannelse, kan hjælpemidlerne blive overført til den nye uddannelse. 

Når eleven eller den studerende starter på den nye uddannelse, skal den SPS-ansvarlige på den nye uddannelse have at vide, at der er hjælpemidler, som skal overflyttes til den nye uddannelse. 

Senest 14 dage efter at eleven har gjort opmærksom på, at der er hjælpemidler, der skal overflyttes, søger den SPS-ansvarlige på den nye uddannelse om en "overflytningsbevilling".

Der skal stå i ansøgningen til bevillingen, at eleven har hjælpemidler med sig fra et andet uddannelsessted og skal have dem overflyttet. På den måde kan vi se, hvor hjælpemidlerne befinder sig.

På ungdomsuddannelser skal eleven aflevere hjælpemidlerne på det gamle uddannelsessted, så de kan blive returneret til leverandøren, hvis eleven eller den studerende ikke bliver optaget, eller vælger ikke at starte på det nye uddannelsessted. 

Eleven kan også vælge at rekvirere en pakkeseddel fra leverandøren og selv returnere hjælpemidlerne.

På videregående uddannelser har den studerende selv pligt til at sende hjælpemidlet tilbage til leverandøren.

Hvis uddannelsen bliver forlænget 

Hvis elevens uddannelse bliver forlænget, skal du ændre datoen for elevens eller den studerendes slutdato i SPS2005. 

Du kan ændre slutdatoen i menupunktet ”SPS-modtager, ret”. Du skal skrive den nye slutdato i det felt, som hedder ”Uddannelse slut” og herefter trykke på knappen ”Opdater”.

På ungdomsuddannelser kan du maksimalt forlænge uddannelsen med tre år. På videregående uddannelser kan du maksimalt forlænge uddannelsen med et år, da SPS hænger sammen med rammen for SU. 

Hvis uddannelsen bliver afbrudt

Hvis eleven eller den studerende afbryder uddannelsen, bortfalder retten til SPS.

Du skal derfor give os besked via SPS2005, så vi kan stoppe støtten. Du skal afbryde støtten i SPS2005 i menupunktet ”SPS modtager, ret”. Der skal stå en dato for, hvornår uddannelsen er afbrudt og en årsag til, at uddannelsen er blevet afbrudt.

Husk at trykke på ”Opdater”, når oplysningerne er tastet ind. 

På ungdomsuddannelser skal eleven aflevere hjælpemidlerne på uddannelsesstedet, så de kan blive returneret til leverandøren.

Eleven kan også vælge at rekvirere en pakkeseddel fra leverandøren og selv returnere hjælpemidlerne.

På videregående uddannelser har den studerende selv pligt til at sende hjælpemidlet tilbage til leverandøren. 

Hvis støttebehovet ændrer sig

Hvis støttebehovet ændrer sig i løbet af uddannelsen, skal du oprette en ny ansøgning i SPS2005, der beskriver ændringen.

Det kan for eksempel vise sig at behovet for praktisk hjælp, sekretærhjælp eller tolkebistand er større eller mindre end først antaget. 

Den nye ansøgning skal oprettes i god tid, og inden den aktuelle bevilling udløber. Husk at give en begrundelse for, at der bliver søgt på ny.

Dispensation til eksamen

Det er uddannelsesstedet (rektor eller den eksamensansvarlige), der afgør, om eleven kan få dispensation fra den almene eksamenstid eller -form. Det ikke en del af SPS-ordningen. 

Reparation af it-startpakken

Hvis en elev eller studerende har behov for at få repareret sin computer, skal I kontakte Atea Servicedesk.

Atea Servicedesk beder om oplysninger om støttemodtageren, kontaktperson, uddannelsessted, og en konkret beskrivelse at fejlen.

Herefter får du en e-mail med en fragtlabel.

Husk at tage back up af det, du har liggende på computeren, inden den bliver sendt afsted.

Når dit udstyr er blevet repareret, bliver du kontaktet af Atea og udstyret bliver returneret til den aftalte adresse.

Vær opmærksom på, at Atea skal have oplyst serienummer og navn på pc’en, når du anmelder en reparation. Det gør ekspeditionstiden kortere.

Kontaktoplysninger til Atea på spsu.dk

Hjælpemidler, som går tabt

Eleven eller den studerende kan få byttet hjælpemidlerne, hvis de går tabt som følge tyveri, ulykker eller andre pludselige eller uforudsete hændelser.

Hvis det sker, skal du oprette en ny ansøgning i SPS2005, hvor du beskriver, hvad der er sket. Ansøgningen skal have en kopi af politianmeldelsen vedhæftet sammen med en beskrivelse af hændelsesforløbet.

Aflevering af hjælpemidler og høreteknisk udstyr

Hjælpemidlerne er en del af en genbrugsordning. Derfor skal de lånte hjælpemidler tilbage til leverandøren, når eleven eller den studerende afslutter eller afbryder sin uddannelse.

I den måned, hvor eleven eller den studerende afslutter sin uddannelse, sender Styrelsen for Undervisning og Kvalitet et hjemkaldelsesbrev angående hjælpemidlerne til eleven eller den studerende via e-Boks.

Eleven eller den studerende har seks uger til enten at aflevere hjælpemidlerne på uddannelsesstedet (på ungdomsuddannelser) eller selv returnere dem (på videregående uddannelser).

Hvis hjælpemidlerne bliver afleveret til uddannelsesstedet, skal eleven have en kvittering for de indleverede hjælpemidler. 

På ungdomsuddannelser skal eleven aflevere hjælpemidlerne på uddannelsesstedet, så de kan blive returneret til leverandøren.

Eleven kan også vælge at rekvirere en pakkeseddel fra leverandøren og selv returnere hjælpemidlerne.

På videregående uddannelser har den studerende selv pligt til at sende hjælpemidlet tilbage til leverandøren. 

Det er eleven eller den studerendes ansvar at levere hjælpemidlerne tilbage, men vi opfordrer uddannelsesstedet til at kontakte eleven eller den studerende, når de afslutter eller afbryder uddannelsen og bede dem aflevere hjælpemidlerne, hvis de ikke fortsætter på en ny uddannelse.

Hvis hjælpemidlerne skal retur til it-leverandøren, skal der udfyldes en returformular, som findes på it-leverandørens hjemmeside.

Hvis de udlånte hjælpemidler ikke bliver returneret, bliver der sendt en rykker efter to måneder. Anden rykker bliver sendt efter yderligere to måneder. Anden rykker bliver både til elevens eller den studerendes e-Boks og med almindelig post til elevens hjemmeadresse

Hvis eleven eller den studerende fortsætter på en ny uddannelse, kan han/hun tage hjælpemidlerne med. Hjælpemidlerne bliver automatisk overført til det nye uddannelsessted, når det nye uddannelsessted opretter en ny ansøgning.

Hjælpemidlet skal tilbage til den rette leverandør

Høreteknisk udstyr skal retur til Tonax

It-hjælpemidler skal retur til Atea

Udlånslisten

Udlånslisten i SPS2005 er et vigtigt redskab, når du skal have overblik over, hvilke hjælpemidler der er i udlån, og hvilke der skal returneres.

Det er vigtigt løbende at tjekke udlånslisten i SPS2005 for eksempel en gang om måneden. Hvis slutdatoen er registreret forkert, skal datoen ændres, så eleven eller den studerende ikke modtager et hjemkaldelsesbrev. 

Du kan ændre slutdatoen i menupunktet ”SPS-modtager, ret”. Se også  ”Elevens uddannelse er blevet forlænget (ændring af slutdato)”.

Aflevering af studiematerialer

Studiematerialer er elevens eller den studerendes ejendom. Hvis eleven eller den studerende ikke ønsker at beholde materialet, når uddannelsen er slut, skal materialerne bortskaffes af hensyn til bestemmelser i ophavsretsloven. De må ikke lånes ud til en anden elev eller studerende.

Elevens eller den studerendes ansvar for hjælpemidlerne

Hjælpemidlerne er et udlån. Eleven eller den studerende er derfor forpligtet til at tage vare på hjælpemidlet og må ikke sælge, pantsætte, udleje eller låne hjælpemidlet ud.
Eleven eller den studerende kan ikke købe hjælpemidlerne, når uddannelsen er afsluttet.

Særligt om ergonomiske møbler

Ergonomiske stole og hæve-/sænkeborde skal ikke sendes retur. Eleven eller den studerende har mulighed for at overtage møblerne gratis.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet dækker ikke eventuelle transportudgifter mellem uddannelsesstedet og elevens/den studerendes hjem.

Hvis eleven ikke ønsker at overtage møblerne, kan de blive på uddannelsesstedet til eventuelt senere brug i SPS-sammenhæng.

Sidst opdateret: 9. oktober 2019