Hop til indhold
Lyt
Her kan du se en video med Nicklas og Annika, der begge har fået SPS på deres ungdomsuddannelse på grund af ordblindhed.

Du kan få hjælpemidler og støtte gennem SPS-ordningen.

Første skridt til at få støtte gennem SPS-ordningen er at kontakte den SPS-ansvarlige på din skole. Den SPS-ansvarlige er en studievejleder eller en anden ansat på skolen.

Du kan kontakte skolen allerede inden, du starter på din uddannelse og blive sat i forbindelse med den SPS-ansvarlige. Er du startet på din uddannelse, kan du spørge en af dine lærere eller administrationen på din skole, hvis du ikke ved, hvem der er den SPS-ansvarlige.

Har du tidligere taget Ordblindetesten, skal du tage den med første gang, du mødes med den SPS-ansvarlige. Har du ikke tidligere taget Ordblindetesten, men har mistanke om at du er ordblind, kan den SPS-ansvarlige guide dig i forholdt til at blive testet.

Det er en læsevejleder på dit uddannelsessted, der står for at teste dig for ordblindhed, hvis du ikke tidligere er testet.

Dit behov for støtte bliver udredt på baggrund af Ordblindetesten. Når I har afklaret, om du har behov for hjælpemidler og støtte, ansøger den SPS-ansvarlige hos styrelsen, om at få bevilliget hjælpemidlerne og støtte.

Når hjælpemidlerne er bevilliget, får du besked via e-Boks. Det kan også være, at den SPS-ansvarlige kontakter dig. Derefter får du hjælpemidlerne udleveret.

Eksempler på støtteformer for ordblinde elever

Der er flere former for kompenserende læse- og skriveteknologi, som kan hjælpe dig med at komme igennem en uddannelse på lige vilkår med andre elever. 

Du får typisk bevilget en programpakke til installation på din egen computer. En programpakke indeholder programmer, der læser dine tekster op på computeren og hjælper dig med at stave ved at foreslå ord, når du skriver.

Programpakken kan både installeres på pc og Mac-computer. 

Hvis du ikke har adgang til en computer, hvor du kan installere hjælpeprogrammerne, kan du få bevilget en it-startpakke. Det er en bærbar computer, der allerede har hjælpeprogrammerne installeret, når du modtager computeren.

Du får 6 timers instruktion, når du skal lære at bruge programmerne i programpakken eller it-startpakken. 

Hjælpemidlerne er et udlån

Når du får udleveret hjælpemidlerne, skal du skrive under på en udlånserklæring. Når du afslutter eller afbryder din uddannelse, skal du aflevere hjælpemidlerne på skolen eller selv sende dem tilbage til leverandøren. Du modtager et brev i e-Boks om, hvordan du skal sende hjælpemidlerne retur, når du nærmer dig afslutningen på din uddannelse. 

Studiebøger og andet undervisningsmateriale kan blive produceret i et format, der kan læses op, og det kan materialer og opgaver også.

Nota er leverandør af studiematerialer. Nota kan rådgive dig i forbindelse med leveringsformer og formater og ved bestilling af produktion af nyt materiale.

Du skal have en bevilling, før du kan få adgang til studiematerialer hos Nota.

Du kan bestille studiematerialer på www.nota.dk

Hvis dine hjælpemidler går i stykker eller ikke fungerer tilfredsstillende, kan du kontakte SPS-supporten hos leverandøren af hjælpemidlerne.

Find kontaktoplysninger her

Du kan have behov for støtte til at arbejde med strategisk læseforståelse, til at skrive opgaver og til at forberede sig til eksamen. Hvis det er tilfældet, kan du få bevilget studiestøttetimer. 

Studiestøttetimer bliver varetaget af en underviser på uddannelsesstedet, eller af en ekstern støttegiver, der kender indholdet i uddannelsen godt, og som har et godt kendskab til skolen. Det er skolens ansvar at sikre kvaliteten af den specialpædagogiske støtte.

Du mødes med støttegiveren en-til-en i 60 minutter. Støttegiveren yder faglig sparring og vejledning, der hjælper dig med at udvikle strategier, der støtter indlæringen og fastholder faglig viden. 

Studiestøttetimerne skal tilrettelægges, så der arbejdes strategisk. Det vil sige, at du ikke alene får redskaber til at løse den konkrete læse- og skriveopgave, men også får styrket evnen til selvstændig løsning af lignende opgaver i uddannelsesforløbet.

Elementer i studiestøtten

Studiestøttetimer kan for eksempel bruges til: 

  • strategisk arbejde med læseforståelse i forhold til fagtekster, det vil sige støtte til at finde nøgleord, aktivere baggrundsviden, med videre 
  • opgaveskrivning og i den forbindelse strukturering af det faglige indhold og bearbejdning af tekstens sproglige udformning 
  • eksamensforberedelse

Studiestøttetimer kan ikke bruges til at udfylde huller fra din skolegang. Det betyder, at timerne for eksempel ikke er til specialundervisning eller ekstra undervisning, hvor stof, der indgår i den almindelige undervisning, bliver gentaget eller gennemgået på nye måder.

Studiestøttetimerne må ikke benyttes til oplæsning eller lektiehjælp eller til gennemgang og resumering af tekster, som du ikke selv har læst. Studiestøttetimer må heller ikke bruges til korrekturlæsning.

Det er muligt at bestille særligt fremstillet prøvemateriale, hvis du går til prøve på særlige prøvevilkår på grund af en funktionsnedsættelse.

Læs mere om prøvemateriale til elever på særlige vilkår på gymnasiale uddannelser på uvm.dk

Sidst opdateret: 4. februar 2022