Hop til indhold
Lyt

Hvad er ordblindhed?

Ordblindhed er en indlæringsvanskelighed, som gør det svært at lære at koble bogstav og lyd. Det gør det vanskeligt at lære at læse og stave og at udvikle sikre læse- og skrivekompetencer. Ordblindhed findes i mange grader og opleves forskelligt fra person til person.

Som ordblind elev kan du opleve en række studierelaterede udfordringer, blandt andet:

  • Vanskeligheder med at huske det, du læser
  • Vanskeligheder med at nå alle læse- og skriveopgaver
  • Vanskeligheder med at komme fra tanke til skrift
  • Vanskeligheder med at få struktur på skriftlige opgaver
  • Vanskeligheder med at formulere dig præcist på skrift

Hvilken støtte kan jeg få?

Nedenfor kan du se en liste over de former for støtte, du kan få som ordblind elev gennem SPS-ordningen. Det er ikke sikkert, at alle støtteformerne vil være relevante for dig. Hvert enkelt punkt fører videre til en beskrivelse af støtteformen. 

Ordblinde elever kan efter behov få:

IntoWords

Computer

Instruktionstimer i IntoWords

Videovejledninger i læse-skriveteknologi

Studiematerialer fra Nota

Studiestøttetimer til virksomhedspraktik for elever på egu-sporet 

C-pen

Håndscanner

Læs her, hvordan du søger om SPS (spsu.dk)

Overflytning af hjælpemidler

Hvis du allerede har hjælpemidler i udlån gennem SPS-ordningen fra en tidligere uddannelse, kan du få overflyttet disse til den nye uddannelse. Kontakt den SPS-ansvarlige på din skole, som kan hjælpe dig med at få overflyttet hjælpemidlerne. 

Dokumentation

Du kan få SPS, hvis du er ordblind. Du skal aflevere dokumentation for din ordblindhed til din skole. Hvis du ikke har dokumentation for din ordblindhed, kan den SPS-ansvarlige på din skole vejlede dig til, hvad du skal gøre.

Dokumentation for ordblindhed består typisk af Ordblindetesten eller lignende test.

Hvis du allerede er testet ordblind

Måske har du allerede den rette dokumentation, når du starter på skolen. Det kan for eksempel være, at du har fået taget en ordblindetest i grundskolen. I dette tilfælde skal din skole bruge denne test. Dette gælder, uanset hvilken ordblindetest du har fået taget. Det er vigtigt, du ikke blot får taget en ny ordblindetest.

Hvis du er blevet testet for ordblindhed på en tidligere skole, er der stor sandsynlighed for, at du er blevet testet med Ordblindetesten. Ordblindetesten er den test, de fleste grundskoler og uddannelsessteder i Danmark bruger. Du eller den SPS-ansvarlige på skolen kan finde din Ordblindetest på Ordblindetest.dk.

Når du er testet med Ordblindetesten, kan du få SPS, hvis testen viser, at du er ordblind. Det er du, hvis dit resultat i Ordblindetesten er i den røde kategori. Du kan som udgangspunkt ikke få SPS, hvis dit resultat er i den gule kategori. Gul kategori betyder, at du har nogle vanskeligheder med at læse og skrive, men at du ikke er ordblind.

I særlige tilfælde kan du få SPS, selv om dit resultat er i den gule kategori. Den SPS-ansvarlige eller læsevejlederen på din skole kan hjælpe med at vurdere, om det kunne være tilfældet for dig. Hvis din skole vælger at sende en ansøgning om SPS, træffer vi afgørelse på baggrund af den dokumentation, skolen sender sammen med ansøgningen.

Hvis du ikke er testet for ordblindhed endnu

Hvis du ikke er testet for ordblindhed, men tror, du kan være ordblind, skal du kontakte den SPS-ansvarlige på din skole. Den SPS-ansvarlige kan hjælpe med at vurdere, om du skal testes for ordblindhed.

Sidst opdateret: 9. februar 2024