Hop til indhold
Lyt

Hvis du er ordblind, kan du få hjælpemidler gennem SPS-ordningen. 

Du har udarbejdet en uddannelsesplan i grundskolen. Den går igen i den kommunale ungeindsats og danner grundlag for den forløbsplan, som bliver lavet i samarbejde mellem dig og FGU-skolen. 

Det er i forløbsplanen, at du i samarbejde med skolen kan beskrive dit behov for SPS. 

Har du tidligere taget Ordblindetesten, kan skolen finde den frem.

Har du ikke tidligere taget Ordblindetesten, men har mistanke om at du er ordblind, kan skolen guide dig i forhold til at blive testet. 

Det er som regel en læsevejleder, der står for at teste dig for ordblindhed, hvis du ikke tidligere er testet.

Dit behov for støtte bliver udredt på baggrund af Ordblindetesten. Når I har afklaret, om du har behov for hjælpemidler og støtte, ansøger skolen hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der er en styrelse under Undervisningsministeriet, om at få bevilliget hjælpemidlerne og støtte.

Når hjælpemidlerne er bevilliget, får du besked via din digitale postkasse, og du kan kontakte skolen. Det kan også være, at skolen kontakter dig. Derefter får du hjælpemidlerne udleveret. 

FGU’s ordblindevenlige læringsmiljø

Ordblindeindsatsen på FGU for ordblinde elever er helhedsorienteret og sker især gennem et inkluderende læringsmiljø. Hvis det er hensigtsmæssigt kan undervisningen også foregå på små hold. 

Det betyder, at du som elev med ordblindhed er i et ordblindevenligt undervisningsmiljø. Underviserne har viden om, hvordan du kan anvende dine hjælpemidler i undervisningen, og du har mulighed for at deltage i undervisningen på en måde, der tager hensyn til din ordblindhed.

På FGU’en er der fokus på læring og trivsel hos dig som elev med ordblindhed. Hvor meget du lærer afhænger af hvor godt du trives, og det har dine omgivelser et ansvar for. Ordblindheden er derfor ikke en individuel udfordring for dig.

Kompenserende læse- og skriveteknologi

Der er flere former for kompenserende læse- og skriveteknologi, som kan hjælpe dig med at komme igennem en uddannelse på lige vilkår med andre elever. 

Du får typisk bevilget en programpakke til installation på din egen computer. En programpakke indeholder programmer, der læser dine tekster op på computeren, og hjælper dig med at stave, ved at foreslå ord når du skriver.

Programpakken kan både installeres på PC og MacBook. 

Hvis du ikke har adgang til en pc eller en Mac-computer, hvor du kan installere hjælpeprogrammerne, kan du få bevilget en it-startpakke. Det er en pc, der allerede har programmerne installeret.

Du får seks timers instruktion, når du skal lære at bruge programmerne i programpakken eller it-startpakken. 

Hjælpemidlerne er et udlån

Når du får udleveret hjælpemidlerne, skal du skrive under på en udlånserklæring. Når du afslutter eller afbryder din uddannelse, skal du sende hjælpemidlerne tilbage til leverandøren. Du modtager et brev om, hvordan du skal sende materialerne tilbage i din e-Boks, når du nærmer dig afslutningen på din uddannelse. 

Problemer med it-hjælpemidlerne

Hvis dine it-hjælpemidler går i stykker eller ikke fungerer tilfredsstillende, kan du kontakte SPS-supporten hos it-leverandøren. Du kan få hjælp til at kontakte dem på uddannelsesstedet. 

Sidst opdateret: 7. februar 2022