Hop til indhold
Lyt

Kortlægning af hvilken støtte der gives til elever med psykiske lidelser og /eller udviklingsforstyrrelser på ungdomsuddannelserne (2016)

Kortlægningen er en afrapportering af et delprojekt i det satspuljefinansierede initiativ ’Nye støtteformer for uddannelsessøgende med psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser’.

Hent rapporten Kortlægning af hvilken støtte der gives til elever med psykiske lidelser og /eller udviklingsforstyrrelser på ungdomsuddannelserne (pdf)

Kvalitetsudvikling af vejledningen ifm. specialpædagogisk støtte - Spørgeskemaundersøgelse blandt SPS-ansvarlige (2016)

Spørgeskemaundersøgelse blandt SPS-ansvarlige på ungdomsuddannelsesinstitutioner og videregående uddannelsesinstitutioner.

Hent Kvalitetsudvikling af vejledningen ifm. specialpædagogisk støtte - Spørgeskemaundersøgelse blandt SPS-ansvarlige (pdf)

Sidst opdateret: 4. maj 2023