Hop til indhold
Lyt

KUI er forpligtet til at videregive oplysninger om behov for SPS

KUI vejleder elever i grundskolen om valg af uddannelse. Derfor er KUI det naturlige bindeled i overgangen mellem grundskole, FGU og ungdomsuddannelse. Særligt for elever, som for eksempel på grund af en funktionsnedsættelse, ikke er selvhjulpne i forhold til at komme videre i uddannelsessystemet. 

Det har stor betydning for elevers muligheder for at gennemføre deres ungdomsuddannelse, at de får støtte hurtigst muligt. Derfor er det vigtigt at opspore elever med behov for SPS hurtigt, så der kan tildeles støtte i tide.   

Det fremgår af vejledningsbekendtgørelsen § 5, stk. 3 (indsat herunder), at du som uddannelsesvejleder i KUI er forpligtet til at videregive oplysninger om elevers støttebehov til de uddannelsessteder, eleverne søger ind på. 

Vejledningsbekendtgørelsen § 5, stk. 3 

Hvis kommunalbestyrelsen bliver bekendt med, at en ung har funktionsnedsættelse i form af specifikke læse- og skrivevanskeligheder, som ikke tidligere er identificeret, skal kommunalbestyrelsen iværksætte screening af den unge for ordblindhed for at afdække eventuelt støttebehov ved gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Resultatet af screeningen stilles til rådighed for den ungdomsuddannelsesinstitution, som den unge søger optagelse på, ved anvendelse af den digitale løsning, som ministeriet stiller til rådighed til dette formål. Dette gælder også dokumentation for andre former for funktionsnedsættelse, som kommunalbestyrelsen er bekendt med.

Som KUI-vejleder spiller du således en afgørende rolle både i forhold til at identificere og vejlede elever med behov for SPS, men også i forhold til at videregive oplysninger om elevernes støttebehov til de nye uddannelsessteder.

Viden om elevers funktionsnedsættelse fra grundskolerne

Da funktionsnedsættelser som regel er identificeret i elevernes grundskoler, har KUI ofte den nødvendige viden herfra. Hvis det ikke er tilfældet, har du som uddannelsesvejleder, gennem samtaler med eleverne, en mulighed for at afdække om eleverne har et uopdaget behov for støtte.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet opfordrer desuden til, at du som uddannelsesvejleder i KUI orienterer grundskolerne om, at KUI kan videreformidle dokumentation om elevers funktionsnedsættelser til ungdomsuddannelserne. Grundskolerne kan således videreformidle til KUI, hvis de har kendskab til elevers funktionsnedsættelse (dette gælder også for de elever, som KUI ikke møder i individuel vejledning).

KUI's tilrettelæggelse af arbejdet

Det er KUI, der har ansvaret for at identificere elever med behov for SPS og videregive denne information til de uddannelsessteder, hvor eleverne søger ind på. 

Det er dog op til de enkelte kommunale ungeindsatser, hvordan de tilrettelægger opgaven. De enkelte ungeindsatser kan for eksempel tilrettelægge arbejdet med udgangspunkt i deres relationer til samarbejdsparter i grundskolen, kommunalt regi og det øvrige lokale uddannelsessystem.

Mulighed for at vedhæfte dokumentation i ansøgningssystemet SPSA

SPSA er det system, uddannelsesstederne bruger, når de ansøger om SPS.

Du kan som uddannelsesvejleder i KUI få adgang til SPSA. SPSA kan hjælpe dig med at videregive oplysninger om elevers funktionsnedsættelse og behov for SPS til en ungdomsuddannelse.

Når du har fået adgang til SPSA, kan du vedhæfte relevant dokumentation i systemet. Det giver ungdomsuddannelserne mulighed for at søge SPS til elever, når de er optaget på uddannelsen. Hermed kan eleverne få den nødvendige støtte allerede ved skolestart. 

KUI vælger selv, hvordan dokumentationen om elevers funktionsnedsættelse overleveres mellem KUI og ungdomsuddannelserne. Det er således ikke et krav, at dokumentationen videregives gennem ansøgningssystemet SPSA. Styrelsen anbefaler dog, at du benytter SPSA, da det er et sikkert system.

Vejledning og link til ansøgningssystemet SPSA

Adgang til SPSA:
Læs om, hvordan du får adgang til SPSA (spsu.dk)

Vedhæft dokumenter i SPSA:
Vejledning til, hvordan du vedhæfter dokumenter i SPSA (spsu.dk)

Link til SPSA:
Åbn ansøgningssystemet SPSA (spsa.dk)

Sidst opdateret: 7. maj 2024